Švajčiarsky projekt prepojil ochranu prírody s miestnymi ľuďmi

22.11.2016

Zbojská: – Niekoľko desiatok životaschopných aktivít v regiónoch východného a stredného Slovenska sa počas piatich rokov realizovalo v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch. Financie na tento projekt poskytlo Švajčiarsko cez svoj finančný mechanizmus, konkrétne sumou presahujúcou dva milióny eur. Prijímateľom grantu bola Štátna ochrana prírody SR, partnermi projektu sa stali Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Tatranskej Javorine a Centrum pre rozvoj a životné prostredie, Inštitút geografie Univerzity v Berne vo Švajčiarsku.
 
Cieľom projektu bolo zlepšiť ochranu prírody a trvalo udržateľné využívanie chránených území a vybraných biotopov. Súčasťou bola aj regenerácia prírodného prostredia a krajiny a definovanie spoločného programu pre rozvoj a ochranu v chránených územiach a v širšej krajine prostredníctvom participácie zúčastnených strán, najmä v geografickej oblasti zamerania s osobitnou pozornosťou na sústavu Natura 2000 a Karpatský dohovor. „Tento projekt je z pohľadu realizácie priamo v regiónoch jeden z najvýznamnejších na Slovensku. Je výkladnou skriňou, pretože zapojil aj miestnych ľudí do aktivít súvisiacich s ochranou prírody. Práve na ochranu prírody dala Švajčiarska konfederácia najväčší dôraz v rámci poskytnutých financií. Celkovo sme za desať rokov poskytli Slovensku takmer 62 miliónov eur a z toho viac než polovica smerovala do ochrany prírody. Realizovalo sa tu dvadsať veľkých a štyridsať menších projektov,“ uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii v Zbojskej, okres Brezno, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie Alexander Wittwer.
 
Pomocou projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch sa vytvorila nová Koncepciu ochrany prírody a krajiny Slovenskej republiky na roky 2015 až 2025. Komplexnou opravou prešiel náučný chodník Haburské rašelenisko, vyrobených bolo niekoľko desiatok informačných panelov, ktoré sa následne inštalovali vo vybraných chránených územiach. Z poskytnutých peňazí Švajčiarskeho finančného mechanizmu mohla Štátna ochrana prírody SR vybaviť informačné strediská v Banskej Bystrici, Zvolene, Novej Sedlici, na Morskom oku a v Kusíne. Realizovali sa rôzne manažmentové opatrenia v chránených územiach, investície išli do zakúpenia techniky, napríklad mulčovač, obojživelné vozidlo s príslušenstvom, kosačky, hrable, ručné kosy, sekery, píly a krovinorezy.
 
Na území CHKO Poľana boli mapované lesné a nelesné biotopy pre vypracovanie Programu starostlivosti o CHKO Poľana, vytvorili sa podkladové štúdie pre toto územie. Vypracovaný bol aj Program starostlivosti Národného parku Poloniny. V pilotných oblastiach  troch projektových území CHKO Poľana, NP Poloniny, CHKO Vihorlat, ale i v Muránskej planine, sa realizovali životaschopné aktivity podporujúce spoluprácu s miestnymi obyvateľmi, ktoré prispeli k regionálnemu rozvoju územia. Zamerané boli na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva ako i rozvoj cestovného ruchu. Výsledkom sú napríklad prístrešky pre turistov, altánky, oprava unikátneho chrámu v Dare, úprava areálu kamenného monolitu pre potreby cykloturistov, vytýčenie trás Huculskej magistrály, či vyhliadková veža v Zbojskej. „V rámci projektu sa mohli miestni ľudia uchádzať aj o mikrogranty, a to až do výšky troch tisíc eur. Celkovo bolo podporených viac ako 40 týchto aktivít v rôznych regiónoch. Vďaka nim sa nepriamo podporila zamestnanosť. Spojili sme prírodu s ľuďmi a vytvorili tak medzi nimi symbiózu. Teší ma hlavne, že sme týmto projektom naštartovali účinnú spoluprácu štátnych organizácií s miestnymi obyvateľmi, ktorí sa tak priamo zapájali do ochrany prírody,“ povedal v Zbojskej generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Milan Boroš.

Projekt Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch sprostredkoval medzi Švajčiarskom a Slovenskom Úrad vlády SR. Generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR Ján Krak poznamenal: „Sme radi, že boli naplnené ciele tohto projektu i v oblasti odstraňovania regionálnych rozdielov. Verím, že aj ďalšie projekty zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu pomôžu miestnym ľuďom v regiónoch a budú i trvalo udržateľné.“

Štátna ochrana prírody
Úrad vlády SR

 
 
 
 
21499