Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

TB – splnomocnenca pre šport Karola Kučeru

31.08.2021

V utorok 31. augusta 2021 o 13.30 h na FTVŠ UK v Bratislave sa uskutoční tlačová beseda splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru.
Téma: Tréneri v škole.
 
Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
 
28800