Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Technická pomoc v rámci ostatných operačných programov

V súlade s legislatívou EÚ v oblasti štrukturálnych fondov (nariadenie rady č. 1083/2006) sa technická pomoc bude uplatňovať aj v rámci každého operačného programu. na pokrytie špecifických aktivít príslušného operačného programu súvisiacich s prípravou, riadením, monitorovaním, hodnotením, informovaním a kontrolou. Komplementárne bude v rámci každého operačného programu vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc v maximálnej výške:

<< Späť 11129