Telefónny zoznam vedúcich predstaviteľov ÚV SR

Korešpondenčná adresa všetkých organizačných útvarov Úradu vlády SR je:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Predseda vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Igor Matovič - predseda vlády SR
premier@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925393
Fax: 02/54415484

Kancelária predsedu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. art. Darina Ižipová - riaditeľka kancelárie
darina.izipova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925980

Tlačový a informačný odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Bc. Richard Pekár - riaditeľ odboru
richard.pekar@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925335
Fax: 02/52497625

Odbor protokolu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Denisa Ďurišová - riaditeľka odboru
denisa.durisova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925191
Fax: 02/ 52492795

Implementačná jednotka

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Katarína Strapoňová - poverená riadením odboru
katarina.straponova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925271

Oddelenie styku predsedu vlády s verejnosťou

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Nikola Makkiová - vymenovaná na zastupovanie vedúceho oddelenia
nikola.makkiova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925393

Podpredseda vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Štefan Holý - podpredseda vlády SR
podpredseda@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 199

Kancelária zboru poradcov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
PaedDr. Ján Kubík - riaditeľ kancelárie
jan.kubik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925193, 02/ 20925192

Vedúci Úradu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Július Jakab - vedúci Úradu vlády SR
sekretariat.vuv@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925131, 02/ 20925196
Fax: 02/ 52492603

Kancelária vedúceho Úradu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
PhDr. Juraj Kormuth - riaditeľ kancelárie
sekretariat.vuv@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925131, 02/ 20925196
Fax: 02/ 52492603

Odbor informovanosti a publicity

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Mgr. Mária Brhlovič Cacáková - riaditeľka odboru
maria.cacakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925295

Inštitút pre stratégie a analýzy

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
JUDr. Áč Marián, PhD. - riaditeľ odboru
marian.ac@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925923

Zástupca vedúceho úradu vlády

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Cabanová Holdošová Zuzana - zástupca vedúceho Úradu vlády SR
zuzana.cabanova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925131, 02/ 20925196

Sekcia ekonomiky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie
norbert.part@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925185, 02/ 20925222

Odbor financovania a rozpočtu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925185
Fax: 02/ 52494158

Odbor projektovej podpory

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Matea Bucalo - riaditeľka odboru
matea.bucalo@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925692
Fax: 02/ 52494158

Odbor verejného obstarávania

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Renáta Hajko Remeňová - poverená riadením odboru
renata.remenova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925765

Právny odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. et Mgr. Marek Vandrák - riaditeľ odboru
marek.vandrak@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925322

Generálna tajomníčka služobného úradu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Mgr. Tatiana Janečková - generálna tajomníčka služobného úradu
kvsu@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925181, 02/ 20925473

Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Barbora Kostolianska - riaditeľka kancelárie
barbora.kostolianska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925204

Osobný úrad

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Anna Machaliková - poverená riadením odboru
anna.machalikova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925150
Fax: 02/ 57295290

Sekcia štátnej služby a verejnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
JUDr. Zuzana Dzurendová - generálna riaditeľka sekcie
sssvsmail@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925636

Odbor štátnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Mgr. Monika Krajčírová - riaditeľka odboru
monika.krajcirova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925642

Odbor verejnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Mgr. Juraj Fíba - riaditeľ odboru
juraj.fiba@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925632

Centrum vzdelávania a hodnotenia

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD. - riaditeľka
eva.letovancova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 637

Odbor monitoringu a kontroly štátnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Ing. Adriana Lužicová - riaditeľka odboru
adriana.luzicova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925757

Odbor vnútorného auditu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Zuzana Bátovská - riaditeľka odboru
zuzana.batovska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925846

Expozitúra Prešov

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
JUDr. Helena Bissová - vedúca expozitúry
helena.bissova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925844

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Karol Kučera - splnomocnenec vlády SR
splnomocnenec_ms@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 154

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Dunajská 68, 81108 Bratislava
PhDr. László Bukovszky - splnomocnenec vlády SR
splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165

Sekcia vládnej legislatívy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Peter Rohaľ, PhD. - generálny riaditeľ sekcie
peter.rohal@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925460, 02/ 20925462

Legislatívny odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Lucia Dubravská - riaditeľka odboru
lucia.dubravska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925186

Odbor aproximácie práva

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Ľubica Wirghová - poverená riadením odboru
lubica.wirghova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925605

Odbor vládnej agendy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Martina Kadlečíková - poverená riadením odboru
martina.kadlecikova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925130, 02/ 20925170

Oddelenie SOLVIT centrum

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ľubomír Stipovič - poverený riadením odboru
lubomir.stipovic@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25

Sekcia kontroly

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Marcela Malatinská - generálna riaditeľka sekcie
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925544

Odbor kontroly

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Richard Horský - riaditeľ odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925589, 02/ 20925568

Odbor petícií, sťažností a ostatných podaní

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Rudolf Mozolík - riaditeľ odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925561, 02/ 20925539
Fax: 02/ 57295530

Národný úrad pre OLAF

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Andrej Fedor - riaditeľ odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925689, 02/ 20925562
Fax: 02/ 57295530

Oddelenie metodickej činnosti OLAF

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Kornélia Čajková - vedúca oddelenia
kornelia.cajkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925562

Oddelenie kontroly a projektovej činnosti OLAF

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Lucia Lacková - vedúca oddelenia
lucia.lackova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925702

Sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
plk. Mgr. Ing. Peter Kovařík - generálny riaditeľ sekcie
peter.kovarik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925615

Odbor prevencie korupcie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Alexandra Kapišovská, PhD. - poverená riadením odboru
alexandra.kapisovska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925122

Odbor krízového manažmentu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925136

Oddelenie krízového manažmentu a kontroly bezpečnosti štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Peter Maroš - vedúci oddelenia
peter.maros@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925445

Oddelenie ochrany utajovaných skutočností

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Ivan Mičian - vedúci oddelenia
ivan.mician@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925146

Kancelária bezpečnostnej rady

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925136

Situačné centrum

Nám. slobody 29, 811 06 Bratislava
Ing. Pavel Baláž - riaditeľ odboru
pavel.balaz@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925

Sekcia technickej správy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Andrea Kotrádyová - poverená riadením sekcie
andrea.kotradyova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925229

Odbor informatiky a elektronických služieb

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Peter Daňko - riaditeľ odboru
peter.danko@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925251

Odbor účelových zariadení

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925201

Odbor hospodárskej správy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Andrea Kotrádyová - riaditeľka odboru
andrea.kotradyova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925134

Oddelenie autodopravy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Bohuslav Erben - vedúci oddelenia
bohuslav.erben@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 57295270

Oddelenie stravovacích služieb

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Milan Uhlík - vedúci oddelenia
milan.uhlik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925387

Oddelenie prevádzkovo-technické

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Miroslav Štefánek - vedúci oddelenia
miroslav.stefanek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925471

Oddelenie správy majetku štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Danica Vassová - vedúca oddelenia
danica.vassova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925466

Investičné oddelenie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Martin Kolesár - vedúci oddelenia
martin.kolesar@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925465

26079

Dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2019