Termín na zaslanie videí študentov do súťaže úradu vlády sa kráti!

24.05.2016

Chceš vidieť naživo Red Hot Chilli Peppers, Korn, Alice Cooper, Offsprig, Garbage,Twisted Sister,Volbeat, Prodigy, PJ HARVEY? Môžes vyhrať nielen vstupenky na NOVAROCK a POHODU, ale aj HD kameru! Tak neváhaj a pošli spot alebo reportáž s tématikou eurofondov na adresu úradu vlády  - ale pozor, UŽ LEN DO 31.MÁJA 2016!

Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor informovanosti a publicity v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR  vyhlásil súťaž s názvom Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016. Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl Slovenskej republiky a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov Európskej únie. Úlohou autorov teda bude  audiovizuálne spracovať finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov Európskej únie v regiónoch Slovenska.  Cieľom súťaže je  podporiť tvorivosť a originalitu mladých ľudí, vytvoriť pre nich možnosť na prezentáciu svojich schopností, talentu, ale aj mesta či regiónu, z ktorého pochádzajú, kde bývajú, študujú a trávia svoj voľný čas.

Súťaží sa v dvoch kategóriách :

Kategória VIDEOSPOT:
Počet prihlásených prác od jedného autora  je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou. Rozsah zasielaných prác: maximálne 30 sekúnd alebo séria troch spotov.

 
Kategória VIDEOREPORTÁŽ
Počet prihlásených prác od jedného autora  je limitovaný na jednu originálnu audiovizuálnu reportáž. Rozsah zasielaných prác: maximálne 90 sekúnd.

 
Víťazi v obidvoch kategóriách budú ocenení HD kamerou,  vstupenkami na trojdňový festival NOVA ROCK 2016 v Rakúsku a vstupenkami  na festival POHODA 2016. Práce budú hodnotené odbornou komisiou. Najlepšie  práce budú zverejnené na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/najneskôr do  31. júna 2016.
 
 
Všetky príspevky  spolu s vyplneným formulárom musia byť odoslané na adresu Úradu vlády Slovenskej republiky v termíne  do 31. mája 2016. Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu  mestu 2016, kategória VIDEOSPOT alebo  kategória VIDEOREPORTÁŽ.
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.nsrr.sk
www.partnerskadohoda.sk
 
20541