Terminologická komisia Úradu vlády Slovenskej republiky - zloženie

JUDr. Pavel Kanka, predseda
Mgr. Anna Králiková, tajomníčka
Jana Pirožeková, člen
Mgr. Agáta Staneková, člen
Mgr. Ivetta Vančová, člen vymenovaný na návrh Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV 29158