Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Terminologická komisia Úradu vlády Slovenskej republiky - zloženie

JUDr. Pavel Kanka, predseda
Mgr. Anna Králiková, tajomníčka
Jana Pirožeková, člen
Mgr. Agáta Staneková, člen
Mgr. Ivetta Vančová, člen vymenovaný na návrh Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV 29158