Tlačová konferencia o hodnotení predsedníctva SR v Rade EÚ

02.01.2017


Tlačová konferencia o hodnotení predsedníctva SR v Rade EÚ, časť 2Tlačová konferencia o hodnotení predsedníctva SR v Rade EÚ, časť 121780