20180207 - Tlačová konferencia po rokovaní s rektormi vysokých škôl