Tlačová konferencia riaditeľa Odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR Petra Kovaříka

30.06.2017


TK riaditeľa OPK UV SR P. Kovaříka22471