Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Vyhlásenie nových vyzvaní z operačného programu Technická pomoc
30.11.2018 Vyhlásenie nových vyzvaní z operačného programu Technická pomoc Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (RO OP TP) s cieľom zabezpečiť  vysoko odbornú a efektívnu podpory pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov plánuje na svojom webovom sídle www.optp.vlada.gov.sk do polovice decemb...
Centrum sociálnych služieb Atrium vo Svidníku vynovené aj vďaka regionálnemu príspevku
30.11.2018 Centrum sociálnych služieb Atrium vo Svidníku vynovené aj vďaka regionálnemu príspevku V novembri 2018 bola podpísaná zmluva medzi neziskovou organizáciou Atrium Svidník n.o. a Úradom vlády SR o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 150 000,- €. Za tieto finančné prostriedky bude zrealizovaná nadstavba 3. nadzemného podlažia posledného zo štyroch objektov, v ktorých Centrum sociálnyc...
Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa už zajtra
27.11.2018 Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa už zajtra V stredu 28. novembra 2018  sa o 13.15 hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SRuskutoční slávnostný podpis Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme na roky 2019 a 2020  a...
Vyššia profesionalita v riadení čerpania nielen eurofondov
27.11.2018 Vyššia profesionalita v riadení čerpania nielen eurofondov Úrad vlády Slovenskej republiky  vyhlasuje verejné obstarávanie, ktorého výsledkom bude rámcová dohoda na zabezpečenie odborných poradenských služieb. Cieľom je maximálna efektivita pri využívaní odborných poradenských služieb, a preto bude Úrad vlády SR vyplácať poskytovateľa len podľa skutočne objedna...
Neuzavreté žiadosti o regionálny príspevok majú šancu po posúdení príslušným okresným úradom
26.11.2018 Neuzavreté žiadosti o regionálny príspevok majú šancu po posúdení príslušným okresným úradom Úrad vlády SR začiatkom novembra informoval žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku o tom, že pozastavuje vybavovanie nových žiadostí o regionálny príspevok predkladaných podľa § 11 ods. 3 zákona o najmenej rozvinutých okresoch priamo na Úrad vlády Slovenskej republiky,pričom  nové žiadosti o po...
Verejné vypočutie kandidátov na členov Rady ÚVO už zajtra
21.11.2018 Verejné vypočutie kandidátov na členov Rady ÚVO už zajtra   Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa od 9.00 hodiny v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov  na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.  Šesť kandidátov, ktorí splnili podmienky výzvy na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Rady ÚVO, v súlade s uznesením vlády SR  č...
NASES s novým vedením
20.11.2018 NASES s novým vedením Od dnes je poverený riadením Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Peter Ďurica. P. Ďurica pôsobil v dozornej rade NASES-u a ako človek s rozsiahlymi a dlhoročnými skúsenosťami s riadením projektov pracoval aj ako  poradca pre strategické projekty na Úrade podpredsedu vlády SR pre ...
Štát môže v regiónoch investovať správne  - analýza ISA ÚV SR prináša porovnanie regiónov  SR a EÚ
20.11.2018 Štát môže v regiónoch investovať správne - analýza ISA ÚV SR prináša porovnanie regiónov SR a EÚ Metóda syntetickej kontroly umožnila autorom analýzy Mind the Gap: Komparatívna analýza ekonomického rozvoja slovenských regiónov, ktorými sú Jan Fidrmuc, Kristína Gardoňová, Martin Hulényi, Alexandra Lešková a Veronika Zlaczká, vytvoriť  alternatívne verzie slovenských regiónov (porovnávacia skupina)ak...
Úrad vlády SR spúšťa registráciu na Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu
20.11.2018 Úrad vlády SR spúšťa registráciu na Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu V utorok 15. januára 2019 sa v Bratislave, v Hoteli Bôrik, uskutoční Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu, ako aj Tematický seminár venovaný jednej z prioritných oblastí pripravovanej výzvyna tému: Správa vecí verejných.   Cieľom je poskytnúť žiadateľom všetky pot...
CENTRAL EUROPE - nová kapitalizačná výzva v roku 2019
19.11.2018 CENTRAL EUROPE - nová kapitalizačná výzva v roku 2019 Pre naplnenie zámeru využiť sľubné výsledky aktuálne implementovaných a už financovaných 85 projektov v rámci programu  Interreg CENTRAL EUROPE rozhodlo 9 programových krajín na svojom stretnutí dňa 2.októbra 2018 v meste Erfurt v Nemecku o vyhlásení experimentálnej, tzv. kapitalizačnej  výzvy na predkl...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
13016