Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

K akcelerácii podpory regionálneho rozvoja prispievajú stretnutia priamo v regiónoch
12.09.2018 K akcelerácii podpory regionálneho rozvoja prispievajú stretnutia priamo v regiónoch Po stretnutiach v najmenej rozvinutých okresoch Poltár (6. septembra 2018) a Kežmarok (7. septembra 2018) sa zajtra, štvrtok 13. septembra 2018  zamestnanci sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR stretnú so zástupcami najmenej rozvinutého okresu Sobrance, aby rokovali o všetkých aspektoch tohtoročné...
Znečisťovanie ovzdušia v SR pod kontrolou
11.09.2018 Znečisťovanie ovzdušia v SR pod kontrolou Znečisťovanie ovzdušia v SR pod kontrolou   Systém riadenia kvality ovzdušia, predpovedný systém varovania, matematické modelovanie a informačná databáza – to budú výsledky projektu AIR TRITIA - Jednotný prístup k systému riadenia ochrany znečistenia ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regióne T...
Úrad vlády SR hľadá nového poskytovateľa strážnej služby
10.09.2018 Úrad vlády SR hľadá nového poskytovateľa strážnej služby Úrad vlády SR realizuje verejnú súťaž na zákazku: Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorej cieľom je v súlade so zákonom 473/2005 Z.z. zabezpečiť  vo vybraných objektoch v správe Úradu vlády SR vrátane NKP Rusovce ochranu objektov a majetku proti krádeži, vandali...
Úrad vlády SR zvýši vo svojich priestoroch bezpečnosť ústavných činiteľov
10.09.2018 Úrad vlády SR zvýši vo svojich priestoroch bezpečnosť ústavných činiteľov Dosiahnutie podstatného zlepšenia bezpečnosti v objektoch Úradu vlády SR, včasné zachytenie potenciálneho narušiteľa chráneného objektu, dôsledné monitorovanie bezpečnostnej situácie a získavanie relevantných informácií – Úrad vlády SR pre dosiahnutie týchto cieľov  spúšťa verejné obstarávanie na Projek...
Archeologický výskum v Rusovciach
24.08.2018 Archeologický výskum v RusovciachArcheologický prieskum v areáli NKP Rusovce odhalil základy pôvodného zbúraného kaštieľa   Pôdorysy zahĺbených sídliskových  objektov z doby bronzovej a  doby rímskej či novoveku, odhalené základy pôvodného kaštieľa, úlomky keramických nádob, ale aj kostry zvierat – to všetko sú aktuálne nálezy v rám...
V obci Rejdová budú za regionálny príspevok šiť kroje pre celý región
17.08.2018 V obci Rejdová budú za regionálny príspevok šiť kroje pre celý región Úrad vlády SR poskytol regionálny príspevok v rámci podpory najmenej rozvinutým okresom vo výške 140 000 eur na vytvorenie obecného podniku obci Rejdová, zameranom na šitie krojov a jeho súčastí pre celý región. Miestne krajčírky budú zabezpečovať napríklad aj opravy krojov či výrobu darčekových predmet...
STANOVISKO ÚV SR K ČLÁNKU V DENNÍKU SME_DOTÁCIE PROGRAMU PODPORA ROZVOJA ŠPORTU
11.08.2018 STANOVISKO ÚV SR K ČLÁNKU V DENNÍKU SME_DOTÁCIE PROGRAMU PODPORA ROZVOJA ŠPORTU Vážená pani  šéfredaktorka, dňa 8. augusta 2018 o 20:11 hod. večer denník SME vydal na svojom internetovom portáli článok pod názvom: „Na Ficove ihriská sa nabaľujú kauzy, teraz Smer rozdáva ďalšie“ a dňa 9. augusta 2018 aj v printovej verzii, str.4, článok: „Rozdávajú ďalšie dotácie na športové ih...
Kandidátov na členov Rady ÚVO verejne vypočuje komisia  už na budúci týždeň
09.08.2018 Kandidátov na členov Rady ÚVO verejne vypočuje komisia už na budúci týždeň V utorok, 14. augusta 2018 sa od 9.00 hodiny v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov  na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Osem  kandidátov, ktorí splnili podmienky výzvy na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Rady ÚVO, v súlade s uznesením vlády SR  č....
STANOVISKO ÚV SR: PRÁVNE SLUŽBY BUDÚ ČERPANÉ ZO STRANY ÚRADU VLÁDY SR IBA V TAKOM ROZSAHU, V AKOM BUDÚ POTREBNÉ
30.07.2018 STANOVISKO ÚV SR: PRÁVNE SLUŽBY BUDÚ ČERPANÉ ZO STRANY ÚRADU VLÁDY SR IBA V TAKOM ROZSAHU, V AKOM BUDÚ POTR... Úrad vlády SR ako jeden z ústredných orgánov štátnej správy reprezentuje vedúci úradu vlády, ktorý je štatutárnym orgánom úradu. Do bežnej činnosti úradu, pod ktorú patrí aj agenda právnych služieb alebo ich obstaranie, predseda vlády SR nezasahuje. To znamená, že rozhodnutie o tom, akým spôsobom budú z...
Úrad vlády SR  urýchľuje poskytovanie  regionálneho príspevku
18.07.2018 Úrad vlády SR urýchľuje poskytovanie regionálneho príspevku V období od 29. júna 2018 do 16. júla 2018 uzavrel Úrad vlády SR 16 zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku v súlade s akčnými plánmi najmenej rozvinutých okresov v hodnote viac ako 1 200 000 eur. Podpora je nasmerovaná napríklad na materiálno – technické vybavenie či prevádzkové náklady dielne ...
13016