Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Informačné semináre k Výzve 2018
22.05.2018 Informačné semináre k Výzve 2018 Odbor stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja v roku 2018 pripravil pre žiadateľov 3 informačné semináre v Bratislave 04. júna 2018, Banskej Bystrici 05. júna 20...
Na slovensko.sk čoskoro aj s mobilom
22.05.2018 Na slovensko.sk čoskoro aj s mobilom Zabudnite na čítačky a komplikované inštalácie. Na prihlásenie sa do e-schránky bude stačiť aj váš mobil. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) pracuje na lepšom a priateľskejšom využívaní e-služieb. Na prístupe cez mobilný telefón, čiže mobileID, sa už pracuje. Plánované spustenie ...
Moderné ekoninovácie a protypy prináša  medzinárodná konferencia  Centra vedecko-technických informácií SR
21.05.2018 Moderné ekoninovácie a protypy prináša medzinárodná konferencia Centra vedecko-technických informácií SR Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje dňa 22. mája 2018 medzinárodnú konferenciu  pod názvom: Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií (Societal and Environmental Challenges in the Field of Innovation and Technology), ktorá sa uskutoční od 9:00 hod. v Hoteli Ta...
Nová výzva na dotácie na podporu regionálneho rozvoja pre rok 2018
16.05.2018 Nová výzva na dotácie na podporu regionálneho rozvoja pre rok 2018 Dnes, v stredu 16.5.2018  zverejnil Úrad vlády SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. V aktuálnej  výzve je celkovo vyčlenených 1 110 178 eur pre  tri okruhy oprávnených ...
Európska územná spolupráca -  šanca pre regióny Slovenska dosiahnuť na vyspelú Európu
09.05.2018 Európska územná spolupráca - šanca pre regióny Slovenska dosiahnuť na vyspelú Európu Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod programov nadnárodnej spolupráce organizuje dňa 11. mája 2018 o 9:00 hodine v hoteli Bôrik,  Bratislava,  konferenciu s názvom  Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu. Cieľom podujatia je poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej ...
Deň Európy na námestiach Bratislavy aj s Úradom vlády SR
07.05.2018 Deň Európy na námestiach Bratislavy aj s Úradom vlády SR Hudba, súťaže, zábava aj informácie – to všetko čaká aj tento rok na návštevníkov tradičného podujatia – Deň Európy, ktoré sa uskutoční v stredu 9.mája 2018 na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Bohatý program sa začína o 10.00hodine predpoludníma okrem hlavných lákadiel podujatia, kt...
Plán tvorby nových pracovných miest z akčného plánu je v okrese Trebišov splnený na viac ako 87%
04.05.2018 Plán tvorby nových pracovných miest z akčného plánu je v okrese Trebišov splnený na viac ako 87% Okres Trebišov bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy v zmysle zákona 336/2015 Z.z. dňa 31.12.2015, jeho akčný plán bol schválený 24. augusta 2016. Predpokladaný rozpočet realizácie akčného plánu počas rokov 2016-2020 je 114,4 mil. €, z toho EŠIF takmer 40,6 mil. € a regionálny príspevok takmer 5,...
Za regionálny príspevok budú v Trebišove pružne reagovať na potreby trhu práce
04.05.2018 Za regionálny príspevok budú v Trebišove pružne reagovať na potreby trhu práce Moderný subjekt s úzkou väzbou na prax – k transformácii Súkromnej strednej odbornej školy  DSA v Trebišove na regionálne centrum vzdelávania, ktoré bude promptne reagovať na aktuálnu potrebu trhu práce v oblastiach vodárenstva, strojárstva a automotiv, najmä rozšírením vzdelania a zručností absolventov...
Milión eur pre okres Vranov nad Topľou
03.05.2018 Milión eur pre okres Vranov nad Topľou Vláda SR na svojom dnešnom rokovaní vyčlenila  pre obce, ale aj  občianske združenia či farnosti pôsobiace v tomto najmenej rozvinutom okrese ďalší 1 mil. €. Je určený na sanáciu obecných budov a komunikácií, školských zariadení, kultúrnych domov, rekonštrukciu zastávok či verejného osvetlenia a pod. ...
Otvorenie Minifestivalu európskeho filmu 7x7 už dnes
03.05.2018 Otvorenie Minifestivalu európskeho filmu 7x7 už dnes Dnes, štvrtok 3.mája 2018 sa o 19.00 hodine uskutoční slávnostné otvorenie už 12. ročníka Minifestivalu európskeho filmu 7x7 v bratislavskom kine CIMEMAX BORY MALL. Slávnostného otvorenia sa zúčastnia zástupcovia organizátorov festivalu, ktorými sú:  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Europe Di...
13016