Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Status najmenej rozvinutého okresu získali aj okresy Levoča a Snina
25.04.2018 Status najmenej rozvinutého okresu získali aj okresy Levoča a Snina V súlade so zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení sa  dnes 25. apríla 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, stali v poradí sedemnástym a osemnástym najmenej rozvinutým okresom aj okresy  Levoča a Snina. V tých...
Kvalitné európske snímky na Minifestivale 7x7 pre všetkých zadarmo
25.04.2018 Kvalitné európske snímky na Minifestivale 7x7 pre všetkých zadarmo V bratislavskom kine CINEMAX BORY MALL bude vo štvrtok  3. mája 2018 o 19.00 hodine slávnostne otvorený už 12. ročník Minifestivalu európskeho filmu 7x7. Minifestival 7x7 uvedie filmy z Nemecka, Francúzska, Poľska, Veľkej Británie, Fínska, Švédska, Rakúska, Dánska a Nórska. Víziou festivalu, ktorého org...
Výbor pre politiku regionálneho rozvoja OECD v Paríži s aktuálnymi témami aj pre regióny Slovenska
24.04.2018 Výbor pre politiku regionálneho rozvoja OECD v Paríži s aktuálnymi témami aj pre regióny Slovenska Úrad vlády SR ako gestor politiky regionálneho rozvoja v Slovenskej republike je partnerom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo Výbore pre politiku regionálneho rozvoja (RDPC) a jeho troch pracovných skupinách. V dňoch 16. - 19. apríla 2018 sa ich zasadnutí  zúčastnili za Úrad vlády...
Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu
24.04.2018 Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod programov nadnárodnej spolupráce organizuje dňa 11. mája 2018 o 9:00 hodine v hoteli Bôrik,  Bratislava,  konferenciu s názvom  Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu. Cieľom podujatia je poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej ...
Úrad vlády SR bol ocenený  Najvyšším kontrolným úradom SR za budovanie a rozvoj kontrolnej činnosti
24.04.2018 Úrad vlády SR bol ocenený Najvyšším kontrolným úradom SR za budovanie a rozvoj kontrolnej činnosti Pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky a pôsobenia nezávislej národnej kontrolnej autority bolo Úradu vlády SR  dňa 4.apríla 2018 udelené Čestné uznanie za mimoriadny prínos pri komplexnom budovaní a rozvoji kontrolnej činnosti, ktorá sa premietla do pozitívneho vnímania Najvyššieho kontrolného úr...
Regionálny príspevok na zlepšenie podmienok vzdelávania v ZŠ s MŠ v Jelšave a nadstavbu kontajnerovej školy v obci Jurské
13.04.2018 Regionálny príspevok na zlepšenie podmienok vzdelávania v ZŠ s MŠ v Jelšave a nadstavbu kontajnerovej školy... Na zlepšenie podmienok vzdelávania sa vďaka schválenému regionálnemu príspevku vo výške  250 000 eur môže tešiť obec Jurské, ktoré rozšíri kapacity svojej kontajnerovej školy. Z existujúcich ôsmich pribudne prístavbou II. nadzemného podlažia ďalších osem tried, zborovňa a sociálne zázemie. Škola tak zme...
Úrad vlády SR sa zapojí do diskusie s odborníkmi o očakávaných kompetenciách absolventov VŠ pre ich zamestnanie
10.04.2018 Úrad vlády SR sa zapojí do diskusie s odborníkmi o očakávaných kompetenciách absolventov VŠ pre ich zamestn... Spolu s účinnosťou nového zákona o štátnej službe kladie Úrad vlády SR v rámci výberových konaní dôraz na nároky na záujemcov o zamestnanie sa v štátnej službe, ako aj na vytváranie podmienok na to, aby si súčasní zamestnanci mohli svoju odbornosť  a profesionálnosť neustále zvyšovať.  Od vzniku Centra ...
Komisie začínajú už zajtra posudzovať projekty na rozvoj predovšetkým detského a mládežníckeho športu
09.04.2018 Komisie začínajú už zajtra posudzovať projekty na rozvoj predovšetkým detského a mládežníckeho športu V programe Podpora rozvoja športu  na rok 2018  prijal Úrad vlády SR či už elektronicky, alebo písomne, žiadosti na viac ako 1700 projektov v celkovej sume 28 miliónov eur.   Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotáciev programePodpora rozvoja športu na rok 2018 bola vyhlásená 2.januára 201...
Trinásť nových projektov s účasťou Slovenska z druhej výzvy Dunajského programu
09.04.2018 Trinásť nových projektov s účasťou Slovenska z druhej výzvy Dunajského programu Monitorovací výbor Dunajského nadnárodného programu na svojom marcovom zasadnutí schválil s podmienkou 22 nových projektov v rámci druhej výzvy na predkladanie projektov, otvorenej od 9. mája 2017 do 6. júna 2017. Definitívne schválenie sa očakáva v máji 2018 po tom, ako jednotlivé projekty splnia všetk...
Vláda SR dnes schválila Akčný plán rozvoja okresu Gelnica a pridelila mu milión eur z rezervy vlády
05.04.2018 Vláda SR dnes schválila Akčný plán rozvoja okresu Gelnica a pridelila mu milión eur z rezervy vlády Hlavným bodom rokovania vlády SR v Prakovciach bolo posúdenie a schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica, ktorý bol medzi najmenej rozvinuté okresy zaradený  dňa  20. júna 2017. Akčný plán  bol vypracovaný v  spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi, ktorých činnosť a pôsobnosť sa vzťahuje k...
13016