Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Záujemcovia o post predsedu protikorupčného úradu majú na zaslanie prihlášky ešte 1 deň
23.09.2019 Záujemcovia o post predsedu protikorupčného úradu majú na zaslanie prihlášky ešte 1 deň Zajtra, v utorok 24. septembra 2019, sa o 14.tej hodine končí lehota na prijímanie prihlášok na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Výzvu Úrad vlády SR zverejnil dňa 10. júla 2019 na svojom sídle a v dennej tlači, verejnosť bola viacnásobne informovaná aj prostredníctvom ...
Otváracie stretnutie k projektu o integrite verejnej správy na Bôriku už zajtra
18.09.2019 Otváracie stretnutie k projektu o integrite verejnej správy na Bôriku už zajtra Zástupcovia Úradu vlády SR sa spolu s predstaviteľmi OECD, veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR,  zástupcami rezortov, generálnej prokuratúry či Rady pre štátnu službu a organizácií angažujúcich sa vo veciach verejných, stretnú v dňoch 19. - 20. septembra 2019 od 9:00 hodiny,  aby prediskutovali real...
Inštitucionálna spolupráca s Ukrajinou v rámci Grantov EHP a Nórska sa môže začať
17.09.2019 Inštitucionálna spolupráca s Ukrajinou v rámci Grantov EHP a Nórska sa môže začať Úrad vlády SR  ako Správca programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“ vyhlásil dňa 16. septembra 2019 dve výzvy na predkladanie žiadostí o projekt. Cieľom výzvy GGC01 je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou, týkajúcej sa dobrej správy vecí vere...
Štartuje RoadTrip SK 2019 Úradu vlády SR
16.09.2019 Štartuje RoadTrip SK 2019 Úradu vlády SR Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravil na jeseň zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom RoadTrip SK 2019.   Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z...
Vláda SR schválila Národný protikorupčný program z dielne Úradu vlády SR
04.09.2019 Vláda SR schválila Národný protikorupčný program z dielne Úradu vlády SR Na aktuálnom rokovaní vlády SR predložil vedúci Úradu vlády SR návrh Národného protikorupčného programu (NPKP), ktorý bol vypracovaný odborom prevencie korupcie ÚV SR v súlade s programovými vyhláseniami vlády SR z r. 2016 a 2018 a so zreteľom na Agendu 2030 v spolupráci s ďalšími ústrednými orgánmi štá...
Na konkurencieschopnosť a produktivitu Slovenska  bude dozerať poradný orgán založený pod záštitou vedúceho Úradu vlády SR
20.08.2019 Na konkurencieschopnosť a produktivitu Slovenska bude dozerať poradný orgán založený pod záštitou vedúceho... Od začiatku septembra 2019 začína v SR svoju činnosť   Národná rada pre produktivitu, ktorá vznikla na základe odporúčania Európskej komisie, schváleného Radou ECOFIN dňa 20. septembra 2016, týkajúceho sa zriadenia národných rád pre produktivitu v členských štátoch eurozóny.   Základnou úlohou Národ...
Úrad vlády SR  posiela takmer milión eur určených na podporu  športu na účty žiadateľov
20.08.2019 Úrad vlády SR posiela takmer milión eur určených na podporu športu na účty žiadateľov Po ukončení zasadnutí komisií v dotačnom programe Podpora rozvoja športu na rok 2019  a zaslaní informácie budúcim prijímateľom o odporučení ich projektov začal Úrad vlády SR  s procesom, ktorý vyústil do zazmluvňovania prijímateľov dotácií.  K dnešnému dňu Úrad vlády SR zazmluvnil 67 projektov v h...
Úrad vlády SR víta vysoké  hodnotenie INEKO svojich dvoch výberových konaní
13.08.2019 Úrad vlády SR víta vysoké hodnotenie INEKO svojich dvoch výberových konaní Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO koncom uplynulého týždňa zverejnilo výsledky svojho hodnotenia priebehu obsadzovania vrcholných pozícií v desiatich verejných inštitúciách počas rokov 2017 až 2019. Na prvých troch miestach sa umiestnili hneď dve výberové konania, ktoré organizoval Úrad...
Očakávané a populárne výzvy na podporu kultúry z Grantov EHP sú  vyhlásené
31.07.2019 Očakávané a populárne výzvy na podporu kultúry z Grantov EHP sú vyhlásené Úrad vlády SR vyhlásil dve výzvy na prekladanie žiadostí o projekt z programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca.   Cieľom výzvy CLT01je podpora projektov obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné a ďalšie využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pami...
Euroúradníci sú  spokojní so vzdelávaním Úradu vlády SR
24.07.2019 Euroúradníci sú spokojní so vzdelávaním Úradu vlády SRAž 20 tematicky rôznorodých školení ponúkol v prvom polroku 2019 Úrad vlády SR – odbor administratívnych kapacít EŠIF  (AK EŠIF) kolegom - euroúradníkom zo štátnej a verejnej správy.  Odbor bol na Úrade vlády SR  zriadený v roku 2016za účelom zabezpečiť  ich systematické a odborné vzdelávanie.   Cieľom v...
13016