Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

 Úrad vlády SR má zacielené  na rozvoj  líderstva v  štátnej správe
18.10.2019 Úrad vlády SR má zacielené na rozvoj líderstva v štátnej správe V Stratégii riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020 sa Úrad vlády SR zaviazal okrem iného vypracovať aj koncepciu rozvoja líderstva – ako súčasť prebiehajúcej reformy riadenia ľudských zdrojov. Sekcia štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR v tejto súvislosti pripravuje...
Iniciátorom novely zákona o kontrole v štátnej správe bol Úrad vlády SR – sekcia kontroly
16.10.2019 Iniciátorom novely zákona o kontrole v štátnej správe bol Úrad vlády SR – sekcia kontroly V utorok 15.10.2019 schválili poslanci NR SR novelu zákona o kontrole v štátnej správe.Dôvodom novelizácie nebola len potreba upraviť kompetencie pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR, ale aj zohľadniť pôsobenie Implementačnej jednotky na Úrade vlády SR, ktorá plní úlohy v rámci p...
Novela zákona o štátnej službe je ďalším krokom k modernizácii verejnej správy
27.09.2019 Novela zákona o štátnej službe je ďalším krokom k modernizácii verejnej správy Vláda SR dnes schválila návrh zákona, ktorým sa  mení a dopĺňa zákon o štátnej službe v platnom znení. Účelom návrhu z dielne Úradu vlády SR ako garanta v oblasti právnej úpravyštátnozamestnaneckých vzťahov v SR je precizovať existujúcu právnu reguláciu, zjednodušiť aplikačnú prax, pružnejšie nastaviť n...
Inštitút pre stratégie a analýzy úradu vlády bude prinášať zaujímavé informácie vo svojom  novom periodiku
25.09.2019 Inštitút pre stratégie a analýzy úradu vlády bude prinášať zaujímavé informácie vo svojom novom periodiku Slovensko tento rok oslavuje 30 rokov od návratu k demokracii a trhovej ekonomike. Pri tejto príležitosti pripravil ISA Úradu vlády SR  rôzne analýzy  a hodnotenia  výsledkov tohto obdobia vo svojom novom periodiku.  Riaditeľ ISA Marián Áč spolu so svojím tímom majú zámer  približovať prostredníctvom pe...
Záujemcovia o post predsedu protikorupčného úradu majú na zaslanie prihlášky ešte 1 deň
23.09.2019 Záujemcovia o post predsedu protikorupčného úradu majú na zaslanie prihlášky ešte 1 deň Zajtra, v utorok 24. septembra 2019, sa o 14.tej hodine končí lehota na prijímanie prihlášok na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Výzvu Úrad vlády SR zverejnil dňa 10. júla 2019 na svojom sídle a v dennej tlači, verejnosť bola viacnásobne informovaná aj prostredníctvom ...
Otváracie stretnutie k projektu o integrite verejnej správy na Bôriku už zajtra
18.09.2019 Otváracie stretnutie k projektu o integrite verejnej správy na Bôriku už zajtra Zástupcovia Úradu vlády SR sa spolu s predstaviteľmi OECD, veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR,  zástupcami rezortov, generálnej prokuratúry či Rady pre štátnu službu a organizácií angažujúcich sa vo veciach verejných, stretnú v dňoch 19. - 20. septembra 2019 od 9:00 hodiny,  aby prediskutovali real...
Inštitucionálna spolupráca s Ukrajinou v rámci Grantov EHP a Nórska sa môže začať
17.09.2019 Inštitucionálna spolupráca s Ukrajinou v rámci Grantov EHP a Nórska sa môže začať Úrad vlády SR  ako Správca programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“ vyhlásil dňa 16. septembra 2019 dve výzvy na predkladanie žiadostí o projekt. Cieľom výzvy GGC01 je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou, týkajúcej sa dobrej správy vecí vere...
Štartuje RoadTrip SK 2019 Úradu vlády SR
16.09.2019 Štartuje RoadTrip SK 2019 Úradu vlády SR Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravil na jeseň zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom RoadTrip SK 2019.   Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z...
Vláda SR schválila Národný protikorupčný program z dielne Úradu vlády SR
04.09.2019 Vláda SR schválila Národný protikorupčný program z dielne Úradu vlády SR Na aktuálnom rokovaní vlády SR predložil vedúci Úradu vlády SR návrh Národného protikorupčného programu (NPKP), ktorý bol vypracovaný odborom prevencie korupcie ÚV SR v súlade s programovými vyhláseniami vlády SR z r. 2016 a 2018 a so zreteľom na Agendu 2030 v spolupráci s ďalšími ústrednými orgánmi štá...
Na konkurencieschopnosť a produktivitu Slovenska  bude dozerať poradný orgán založený pod záštitou vedúceho Úradu vlády SR
20.08.2019 Na konkurencieschopnosť a produktivitu Slovenska bude dozerať poradný orgán založený pod záštitou vedúceho... Od začiatku septembra 2019 začína v SR svoju činnosť   Národná rada pre produktivitu, ktorá vznikla na základe odporúčania Európskej komisie, schváleného Radou ECOFIN dňa 20. septembra 2016, týkajúceho sa zriadenia národných rád pre produktivitu v členských štátoch eurozóny.   Základnou úlohou Národ...
13016