Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Úrad vlády SR podal žalobu na súd vo veci rozhodnutia predsedu ÚVO o udelení pokuty za zákazku na informačný systém ITMS2014+
12.07.2019 Úrad vlády SR podal žalobu na súd vo veci rozhodnutia predsedu ÚVO o udelení pokuty za zákazku na informačn... Úrad vlády SR sa ani po dôkladnom a detailnom oboznámení s rozhodnutím predsedu ÚVO číslo spisu 3691-P/2019 zo dňa 13. 05. 2019 nestotožňuje s týmto rozhodnutím a dnes, v piatok  12. júla 2019 podal na Krajský súd v Bratislave správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí ÚVO. Úrad vlády SR má za t...
Voľba predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa opakuje – Úrad vlády SR zverejnil výzvu komisie
10.07.2019 Voľba predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa opakuje – Úrad vlády SR zverejn... Úrad vlády SR zverejnil dnes, v stredu 10.júla 2019 novú výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorú vyhlásila komisia pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu  úradu. Podrobné požiadavky na záujemcu, ako aj zoznam d...
Revízia Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región
03.07.2019 Revízia Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila dokument: Národná pozícia k revízii Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región“, ktorý predkladal vedúci Úradu vlády  SR, Matúš Šutaj Eštok.  Dokument vznikol z iniciatívy Národného koordinátora Stratégie EÚ pre dunajský región v SR, Michala Blaška, ria...
Úrad vlády SR bude školiť prijímateľov dotácií na šport
02.07.2019 Úrad vlády SR bude školiť prijímateľov dotácií na šport Úrad vlády SR pred časom vyhodnotil výzvu v rámci svojho dotačného programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 s alokáciou viac ako 10 mil. eur   v štyroch podprogramoch: výstavba multifunkčných ihrísk, výstavba detských ihrísk, údržba ihrísk a štadiónov a nákup športovej výbavy: https://dotacie.vlada.g...
Úrad vlády SR opäť spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl
01.07.2019 Úrad vlády SR opäť spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl Študenti, ktorých baví zachytávať kamerou zaujímavé dianie či objekty svojím originálnym pohľadom aj spracovaním a ktorí si všímajú svoje okolie a jeho zmenu k lepšiemu vďaka eurofondom, majú šancu opäť ukázať svoj talent, ale aj vynovený región či školu,  kde žijú alebo študujú.   Úrad vlády SR vy...
 Na nominácie na Úradnícky čin roka už len týždeň
24.06.2019 Na nominácie na Úradnícky čin roka už len týždeň Pomôžte nájsť inšpiratívne príbehy úradníckej práce, ktoré môžu byť vzorom a príkladom ďalším úradom na Slovensku a zároveň pomôžu získať dôveru verejnosti v našu prácu. Do súťaže sa môžu prihlásiť úradnícke kolektívy z troch kategórii:  úradníci zo samosprávy, miestnej štátnej správy a napokon úradníck...
Výsledky verejného vypočutia kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
20.06.2019 Výsledky verejného vypočutia kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Na základe verejného vypočutia 11 kandidátov  na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti komisia zložená zo zástupcov Kancelárie prezidenta SR, vlády SR, Kancelárie verejnej ochrankyne práv, Rady pre štátnu službu, Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vyhodnotila...
Už v piatok všetky informácie o grantoch EÚ – tento raz v Košiciach
06.06.2019 Už v piatok všetky informácie o grantoch EÚ – tento raz v Košiciach Úrad vlády SR,spolu s ďalšími partnermi, poskytne už v piatok, 7.júna 2019 od 8:30 hodiny v Košiciach, v budove Slovenskej technickej univerzity na ul. Letná 9, Košice (poslucháreň P27 na prízemí B-traktu budovy TUKE),  na podujatíGRANTY PRE SAMOSPRÁVU na jednom mieste a v jednom časevšetky relevantné i...
Prvá konferencia o nových formách financovanía spoločenského dopadu na Slovensku
03.06.2019 Prvá konferencia o nových formách financovanía spoločenského dopadu na Slovensku Nadácia Pontisrealizuje projekt v rámci programu Interreg Central Europe pod názvom: Social(i) Makers. Národným koordinátorom programu je Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce. Aj vďaka nemu sa môže uskutočniť vôbec prvá konferencia o financovaní sociálnych inovácií, ktoré majú pozitívn...
Verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti už od zajtra
03.06.2019 Verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti už od za... V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa od 8:30 hodiny v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti – o tento post prejavilo 11 kandidátov, ktorí splnili všetky podmienky výzvy.   V utorok 4.júna 2019 bude...
13016