Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Úrad vlády SR  posiela takmer milión eur určených na podporu  športu na účty žiadateľov
20.08.2019 Úrad vlády SR posiela takmer milión eur určených na podporu športu na účty žiadateľov Po ukončení zasadnutí komisií v dotačnom programe Podpora rozvoja športu na rok 2019  a zaslaní informácie budúcim prijímateľom o odporučení ich projektov začal Úrad vlády SR  s procesom, ktorý vyústil do zazmluvňovania prijímateľov dotácií.  K dnešnému dňu Úrad vlády SR zazmluvnil 67 projektov v h...
Úrad vlády SR víta vysoké  hodnotenie INEKO svojich dvoch výberových konaní
13.08.2019 Úrad vlády SR víta vysoké hodnotenie INEKO svojich dvoch výberových konaní Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO koncom uplynulého týždňa zverejnilo výsledky svojho hodnotenia priebehu obsadzovania vrcholných pozícií v desiatich verejných inštitúciách počas rokov 2017 až 2019. Na prvých troch miestach sa umiestnili hneď dve výberové konania, ktoré organizoval Úrad...
Očakávané a populárne výzvy na podporu kultúry z Grantov EHP sú  vyhlásené
31.07.2019 Očakávané a populárne výzvy na podporu kultúry z Grantov EHP sú vyhlásené Úrad vlády SR vyhlásil dve výzvy na prekladanie žiadostí o projekt z programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca.   Cieľom výzvy CLT01je podpora projektov obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné a ďalšie využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pami...
Euroúradníci sú  spokojní so vzdelávaním Úradu vlády SR
24.07.2019 Euroúradníci sú spokojní so vzdelávaním Úradu vlády SRAž 20 tematicky rôznorodých školení ponúkol v prvom polroku 2019 Úrad vlády SR – odbor administratívnych kapacít EŠIF  (AK EŠIF) kolegom - euroúradníkom zo štátnej a verejnej správy.  Odbor bol na Úrade vlády SR  zriadený v roku 2016za účelom zabezpečiť  ich systematické a odborné vzdelávanie.   Cieľom v...
Úrad vlády SR podal žalobu na súd vo veci rozhodnutia predsedu ÚVO o udelení pokuty za zákazku na informačný systém ITMS2014+
12.07.2019 Úrad vlády SR podal žalobu na súd vo veci rozhodnutia predsedu ÚVO o udelení pokuty za zákazku na informačn... Úrad vlády SR sa ani po dôkladnom a detailnom oboznámení s rozhodnutím predsedu ÚVO číslo spisu 3691-P/2019 zo dňa 13. 05. 2019 nestotožňuje s týmto rozhodnutím a dnes, v piatok  12. júla 2019 podal na Krajský súd v Bratislave správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí ÚVO. Úrad vlády SR má za t...
Voľba predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa opakuje – Úrad vlády SR zverejnil výzvu komisie
10.07.2019 Voľba predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa opakuje – Úrad vlády SR zverejn... Úrad vlády SR zverejnil dnes, v stredu 10.júla 2019 novú výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorú vyhlásila komisia pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu  úradu. Podrobné požiadavky na záujemcu, ako aj zoznam d...
Revízia Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región
03.07.2019 Revízia Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila dokument: Národná pozícia k revízii Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región“, ktorý predkladal vedúci Úradu vlády  SR, Matúš Šutaj Eštok.  Dokument vznikol z iniciatívy Národného koordinátora Stratégie EÚ pre dunajský región v SR, Michala Blaška, ria...
Úrad vlády SR bude školiť prijímateľov dotácií na šport
02.07.2019 Úrad vlády SR bude školiť prijímateľov dotácií na šport Úrad vlády SR pred časom vyhodnotil výzvu v rámci svojho dotačného programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 s alokáciou viac ako 10 mil. eur   v štyroch podprogramoch: výstavba multifunkčných ihrísk, výstavba detských ihrísk, údržba ihrísk a štadiónov a nákup športovej výbavy: https://dotacie.vlada.g...
Úrad vlády SR opäť spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl
01.07.2019 Úrad vlády SR opäť spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl Študenti, ktorých baví zachytávať kamerou zaujímavé dianie či objekty svojím originálnym pohľadom aj spracovaním a ktorí si všímajú svoje okolie a jeho zmenu k lepšiemu vďaka eurofondom, majú šancu opäť ukázať svoj talent, ale aj vynovený región či školu,  kde žijú alebo študujú.   Úrad vlády SR vy...
 Na nominácie na Úradnícky čin roka už len týždeň
24.06.2019 Na nominácie na Úradnícky čin roka už len týždeň Pomôžte nájsť inšpiratívne príbehy úradníckej práce, ktoré môžu byť vzorom a príkladom ďalším úradom na Slovensku a zároveň pomôžu získať dôveru verejnosti v našu prácu. Do súťaže sa môžu prihlásiť úradnícke kolektívy z troch kategórii:  úradníci zo samosprávy, miestnej štátnej správy a napokon úradníck...
13016