Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Centrum sociálnych služieb Atrium vo Svidníku vynovené aj vďaka regionálnemu príspevku
30.11.2018 Centrum sociálnych služieb Atrium vo Svidníku vynovené aj vďaka regionálnemu príspevku V novembri 2018 bola podpísaná zmluva medzi neziskovou organizáciou Atrium Svidník n.o. a Úradom vlády SR o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 150 000,- €. Za tieto finančné prostriedky bude zrealizovaná nadstavba 3. nadzemného podlažia posledného zo štyroch objektov, v ktorých Centrum sociálnyc...
Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa už zajtra
27.11.2018 Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa už zajtra V stredu 28. novembra 2018  sa o 13.15 hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SRuskutoční slávnostný podpis Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme na roky 2019 a 2020  a...
Vyššia profesionalita v riadení čerpania nielen eurofondov
27.11.2018 Vyššia profesionalita v riadení čerpania nielen eurofondov Úrad vlády Slovenskej republiky  vyhlasuje verejné obstarávanie, ktorého výsledkom bude rámcová dohoda na zabezpečenie odborných poradenských služieb. Cieľom je maximálna efektivita pri využívaní odborných poradenských služieb, a preto bude Úrad vlády SR vyplácať poskytovateľa len podľa skutočne objedna...
Neuzavreté žiadosti o regionálny príspevok majú šancu po posúdení príslušným okresným úradom
26.11.2018 Neuzavreté žiadosti o regionálny príspevok majú šancu po posúdení príslušným okresným úradom Úrad vlády SR začiatkom novembra informoval žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku o tom, že pozastavuje vybavovanie nových žiadostí o regionálny príspevok predkladaných podľa § 11 ods. 3 zákona o najmenej rozvinutých okresoch priamo na Úrad vlády Slovenskej republiky,pričom  nové žiadosti o po...
Verejné vypočutie kandidátov na členov Rady ÚVO už zajtra
21.11.2018 Verejné vypočutie kandidátov na členov Rady ÚVO už zajtra   Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa od 9.00 hodiny v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov  na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.  Šesť kandidátov, ktorí splnili podmienky výzvy na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Rady ÚVO, v súlade s uznesením vlády SR  č...
NASES s novým vedením
20.11.2018 NASES s novým vedením Od dnes je poverený riadením Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Peter Ďurica. P. Ďurica pôsobil v dozornej rade NASES-u a ako človek s rozsiahlymi a dlhoročnými skúsenosťami s riadením projektov pracoval aj ako  poradca pre strategické projekty na Úrade podpredsedu vlády SR pre ...
Štát môže v regiónoch investovať správne  - analýza ISA ÚV SR prináša porovnanie regiónov  SR a EÚ
20.11.2018 Štát môže v regiónoch investovať správne - analýza ISA ÚV SR prináša porovnanie regiónov SR a EÚ Metóda syntetickej kontroly umožnila autorom analýzy Mind the Gap: Komparatívna analýza ekonomického rozvoja slovenských regiónov, ktorými sú Jan Fidrmuc, Kristína Gardoňová, Martin Hulényi, Alexandra Lešková a Veronika Zlaczká, vytvoriť  alternatívne verzie slovenských regiónov (porovnávacia skupina)ak...
Úrad vlády SR spúšťa registráciu na Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu
20.11.2018 Úrad vlády SR spúšťa registráciu na Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu V utorok 15. januára 2019 sa v Bratislave, v Hoteli Bôrik, uskutoční Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu, ako aj Tematický seminár venovaný jednej z prioritných oblastí pripravovanej výzvyna tému: Správa vecí verejných.   Cieľom je poskytnúť žiadateľom všetky pot...
CENTRAL EUROPE - nová kapitalizačná výzva v roku 2019
19.11.2018 CENTRAL EUROPE - nová kapitalizačná výzva v roku 2019 Pre naplnenie zámeru využiť sľubné výsledky aktuálne implementovaných a už financovaných 85 projektov v rámci programu  Interreg CENTRAL EUROPE rozhodlo 9 programových krajín na svojom stretnutí dňa 2.októbra 2018 v meste Erfurt v Nemecku o vyhlásení experimentálnej, tzv. kapitalizačnej  výzvy na predkl...
Štát môže v regiónoch investovať správne  - analýza ISA ÚV SR prináša porovnanie regiónov  SR a EÚ
19.11.2018 Štát môže v regiónoch investovať správne - analýza ISA ÚV SR prináša porovnanie regiónov SR a EÚ Metóda syntetickej kontroly umožnila autorom analýzy Mind the Gap: Komparatívna analýza ekonomického rozvoja slovenských regiónov, ktorými sú Jan Fidrmuc, Kristína Gardoňová, Martin Hulényi, Alexandra Lešková a Veronika Zlaczká, vytvoriť  alternatívne verzie slovenských regiónov (porovnávacia skupina)ak...
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
13016