Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Granty EHP a Nórska budú na Slovensku opäť po ruke
15.11.2018 Granty EHP a Nórska budú na Slovensku opäť po ruke „Granty EHP a Nórska sú dnes značkou, ktorá nachádza v spoločenskom vedomí svoje stabilné miesto, a možno ich označiť ako úspešný príbeh podporujúci zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu, čo je, mimochodom,  aj výstižné celoeurópske motto grantov pre programové obdobie 2014-2021,“ povedal na dn...
Aktuality o Grantoch EHP a Nórska 2014 - 2021 už zajtra na otváracej konferencii
14.11.2018 Aktuality o Grantoch EHP a Nórska 2014 - 2021 už zajtra na otváracej konferencii Podpisom Memoránd o porozumení medzi Slovenskom, Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom, ktoré koncom novembra 2016 v priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR podpísali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a vtedajšia ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabet...
Motivácia pre aktuálnu Roadshow – Úrad vlády SR odovzdal hodnotné ceny v podobe tovaru školám -  minuloročným víťazom
13.11.2018 Motivácia pre aktuálnu Roadshow – Úrad vlády SR odovzdal hodnotné ceny v podobe tovaru školám - minuloročn... V polovici októbra 2018 sa skončila putovná časť aktuálnej súťaže Roadshow 2018, počas ktorej lektori Úradu vlády SR navštívili 18 miest  a 32 stredných škôl na Slovensku. Prezentácií o eurofondoch a o tom, ako sa vypracováva reálny projektový zámer, sa zúčastnilo až 900 študentov.  Ich úlohou teraz je ...
POZVÁNKA
13.11.2018 POZVÁNKA Pozývame Vás na otváraciu konferenciu Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021, spojenú s podpisom programových dohôd v dvoch programoch: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrna spolupráca a Domáce a rodovo podmienené násilie medzi SR, Nórskym kráľovstvom, Islandom a Lichtenštajnskom,  kto...
Analytici Úradu vlády SR: najšťastnejší ľudia na Slovensku žijú v okolí Bratislavy a Kežmarku
12.11.2018 Analytici Úradu vlády SR: najšťastnejší ľudia na Slovensku žijú v okolí Bratislavy a KežmarkuV HDP sa neobjaví žiadna aktivita, ktorá nemá cenovku   Aktuálne ukončená analýza Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR pod názvom Od HDP k šťastiu - Policy brief analýzy faktorov spokojnosti so životomautorov Jana Fidrmuca, Damiána Pastora a Kataríny Rimegovej prináša nový pohľad na spôsob...
O regionálnom príspevku pre projekty už rozhodujú okresné úrady
12.11.2018 O regionálnom príspevku pre projekty už rozhodujú okresné úrady Začalo sa nové obdobie realizácie akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov – od piatku 9. novembra 2018 to sú práve príslušné okresné úrady, ktoré  posudzujú  nové žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, najmä s ohľadom na prínos projektu k realizácii akčného plánu daného najmenej rozv...
Mená, životopisy,  prax a projekty kandidátov na členov Rady ÚVO sú zverejnené
09.11.2018 Mená, životopisy, prax a projekty kandidátov na členov Rady ÚVO sú zverejnené Úrad vlády SR zverejnil na svojom webovom sídle www.vlada.gov.sk//25715/zoznam-kandidatov-na-clena-rady-uvo/  mená, životopisy vrátane praxe, ako aj vypracovaný projekt  kandidátov na členov Rady  Úradu pre verejné obstarávanie.   Komisia skonštatovala splnenie podmienok výzvy zverejnenej na:  /data...
Blíži sa vyhlásenie tretej výzvy pre Dunajský nadnárodný program
09.11.2018 Blíži sa vyhlásenie tretej výzvy pre Dunajský nadnárodný program Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie tretej výzvy v rámci aktuálneho implementačného obdobia. Úrad vlády SR ako národný kontaktný bod tohto programu v Slovenskej republike má za cieľ poskytnúť potenciálnym záujemcom o predloženie svojho projektového zámeru všetky aktuálne dostupné inf...
Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho  rozvoja
09.11.2018 Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho ... Úrad vlády SR vyhlásil dňa 7. novembra 2018 na svojom webovom sídle: www.vlada.gov.sk//regionalny-rozvoj/  druhú Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Táto výzva je zameraná na podporu prípravy akčných plánov rozvoja okresov zaradených ÚPSVaR do zozn...
Úrad vlády SR pozná návrhy ročných priorít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2019
05.11.2018 Úrad vlády SR pozná návrhy ročných priorít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2019 Šestnásť okresných úradov najmenej rozvinutých okresov podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení, ktorých akčné plány boli schválené vládou SR, predložilo na sekciu regionálneho rozvoja Úradu vlády SR  svoje návrhy ročných priorít akčných plánov na rok 2019.   Navrhujú v ni...
13016