Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Víťazka súťaže videospotov  o pomoci eurofondov regiónom či mestám si prevzala cenu
18.12.2018 Víťazka súťaže videospotov o pomoci eurofondov regiónom či mestám si prevzala cenu Zamestnanci odboru informovanosti a publicity Úradu vlády SR v pondelok 17.decembra 2018 odovzdali cenu víťazke  súťaže  Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018 Márii Dirgovej z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Témou jej videospotu bol rozvoj mesta Spišská Nová Ves vďaka podpore EÚ. ...
Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018
17.12.2018 Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018 Rozvoj mesta Spišská Nová Ves vďaka podpore EÚ  -  to bola téma autorky víťazného videospotu  Márie Dirgovej z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v súťaži Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018,  ktorú pre študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku vyhlásil Úrad vlády SR na jar to...
Úrad vlády SR opäť vyhlásil prvú časť hromadného výberového konania z absolventov
17.12.2018 Úrad vlády SR opäť vyhlásil prvú časť hromadného výberového konania z absolventov   Úrad vlády SR po približne roku opäť vyhlásil 1. časť hromadného výberového konania podľa § 44 ods. 3 zákona o štátnej službe.  Hromadné výberové konanie pozostáva z dvoch samostatných častí a vyhlasuje sa na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov. Do aktuálne vyhlásenej...
Vyhlásenie nových vyzvaní z operačného programu Technická pomoc
30.11.2018 Vyhlásenie nových vyzvaní z operačného programu Technická pomoc Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (RO OP TP) s cieľom zabezpečiť  vysoko odbornú a efektívnu podpory pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov plánuje na svojom webovom sídle www.optp.vlada.gov.sk do polovice decemb...
Centrum sociálnych služieb Atrium vo Svidníku vynovené aj vďaka regionálnemu príspevku
30.11.2018 Centrum sociálnych služieb Atrium vo Svidníku vynovené aj vďaka regionálnemu príspevku V novembri 2018 bola podpísaná zmluva medzi neziskovou organizáciou Atrium Svidník n.o. a Úradom vlády SR o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 150 000,- €. Za tieto finančné prostriedky bude zrealizovaná nadstavba 3. nadzemného podlažia posledného zo štyroch objektov, v ktorých Centrum sociálnyc...
Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa už zajtra
27.11.2018 Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa už zajtra V stredu 28. novembra 2018  sa o 13.15 hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SRuskutoční slávnostný podpis Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme na roky 2019 a 2020  a...
Vyššia profesionalita v riadení čerpania nielen eurofondov
27.11.2018 Vyššia profesionalita v riadení čerpania nielen eurofondov Úrad vlády Slovenskej republiky  vyhlasuje verejné obstarávanie, ktorého výsledkom bude rámcová dohoda na zabezpečenie odborných poradenských služieb. Cieľom je maximálna efektivita pri využívaní odborných poradenských služieb, a preto bude Úrad vlády SR vyplácať poskytovateľa len podľa skutočne objedna...
Neuzavreté žiadosti o regionálny príspevok majú šancu po posúdení príslušným okresným úradom
26.11.2018 Neuzavreté žiadosti o regionálny príspevok majú šancu po posúdení príslušným okresným úradom Úrad vlády SR začiatkom novembra informoval žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku o tom, že pozastavuje vybavovanie nových žiadostí o regionálny príspevok predkladaných podľa § 11 ods. 3 zákona o najmenej rozvinutých okresoch priamo na Úrad vlády Slovenskej republiky,pričom  nové žiadosti o po...
Verejné vypočutie kandidátov na členov Rady ÚVO už zajtra
21.11.2018 Verejné vypočutie kandidátov na členov Rady ÚVO už zajtra   Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa od 9.00 hodiny v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov  na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.  Šesť kandidátov, ktorí splnili podmienky výzvy na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Rady ÚVO, v súlade s uznesením vlády SR  č...
NASES s novým vedením
20.11.2018 NASES s novým vedením Od dnes je poverený riadením Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Peter Ďurica. P. Ďurica pôsobil v dozornej rade NASES-u a ako človek s rozsiahlymi a dlhoročnými skúsenosťami s riadením projektov pracoval aj ako  poradca pre strategické projekty na Úrade podpredsedu vlády SR pre ...
13016