Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Používanie menšinových jazykov na Slovensku sa v úradnom styku zlepšilo
09.01.2019 Používanie menšinových jazykov na Slovensku sa v úradnom styku zlepšilo Vláda SR dnes schválila Správu o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2017-2018, ktorá bola vypracovaná Úradom vlády SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.   „Naším cieľom bolo pripraviť čo najdetailnejšiu správu, a preto sme os...
National Winner SLOVAKIA 2018 pre Biomasové logistické centrum
06.01.2019 National Winner SLOVAKIA 2018 pre Biomasové logistické centrum Prestížna medzinárodná súťaž Energy Globe Awards 2018, ktorá upriamuje celosvetovú pozornosť na trvalo udržateľné a uplatniteľné riešenia v oblasti ochrany životného prostredia a zároveň motivuje ľudí, aby sa aj v tejto oblasti stali aktívnymi, ocenila projekt zo Slovenska.  Projekt s názvom Biomas...
Najúspešnejšou školou súťaže  Roadshow 2018 Úradu vlády SR je Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi
04.01.2019 Najúspešnejšou školou súťaže Roadshow 2018 Úradu vlády SR je Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi IT akadémia pre seniorov, úpravy verejného priestranstva či PR agentúra na škole – to všetko sú témy projektov víťazných tímov zo stredných škôl Slovenska, ktoré ich do konca decembra minulého roku zaslali na Úrad vlády SR, a tým sa zapojili do už tradičnej súťaže Roadshow 2018. Súťaždáva priestor šikov...
Aj štátny úradník chce byť vnímaný verejnosťou ako človek, ktorý poskytuje kvalitnú službu a napĺňa očakávania občanov
18.12.2018 Aj štátny úradník chce byť vnímaný verejnosťou ako človek, ktorý poskytuje kvalitnú službu a napĺňa očakáva... Generálna    tajomníčka    služobného   úradu    Úradu  vlády  SR Tatiana Janečková  sa zúčastnila na panelovej diskusii s názvom "Ako zlepšiť kvalitu slovenských úradníkov", ktorú zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Transparency International Slovensko v priestoroch Európskeho inf...
Víťazka súťaže videospotov  o pomoci eurofondov regiónom či mestám si prevzala cenu
18.12.2018 Víťazka súťaže videospotov o pomoci eurofondov regiónom či mestám si prevzala cenu Zamestnanci odboru informovanosti a publicity Úradu vlády SR v pondelok 17.decembra 2018 odovzdali cenu víťazke  súťaže  Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018 Márii Dirgovej z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Témou jej videospotu bol rozvoj mesta Spišská Nová Ves vďaka podpore EÚ. ...
Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018
17.12.2018 Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018 Rozvoj mesta Spišská Nová Ves vďaka podpore EÚ  -  to bola téma autorky víťazného videospotu  Márie Dirgovej z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v súťaži Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018,  ktorú pre študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku vyhlásil Úrad vlády SR na jar to...
Úrad vlády SR opäť vyhlásil prvú časť hromadného výberového konania z absolventov
17.12.2018 Úrad vlády SR opäť vyhlásil prvú časť hromadného výberového konania z absolventov   Úrad vlády SR po približne roku opäť vyhlásil 1. časť hromadného výberového konania podľa § 44 ods. 3 zákona o štátnej službe.  Hromadné výberové konanie pozostáva z dvoch samostatných častí a vyhlasuje sa na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov. Do aktuálne vyhlásenej...
Vyhlásenie nových vyzvaní z operačného programu Technická pomoc
30.11.2018 Vyhlásenie nových vyzvaní z operačného programu Technická pomoc Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (RO OP TP) s cieľom zabezpečiť  vysoko odbornú a efektívnu podpory pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov plánuje na svojom webovom sídle www.optp.vlada.gov.sk do polovice decemb...
Centrum sociálnych služieb Atrium vo Svidníku vynovené aj vďaka regionálnemu príspevku
30.11.2018 Centrum sociálnych služieb Atrium vo Svidníku vynovené aj vďaka regionálnemu príspevku V novembri 2018 bola podpísaná zmluva medzi neziskovou organizáciou Atrium Svidník n.o. a Úradom vlády SR o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 150 000,- €. Za tieto finančné prostriedky bude zrealizovaná nadstavba 3. nadzemného podlažia posledného zo štyroch objektov, v ktorých Centrum sociálnyc...
Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa už zajtra
27.11.2018 Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa už zajtra V stredu 28. novembra 2018  sa o 13.15 hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SRuskutoční slávnostný podpis Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme na roky 2019 a 2020  a...
13016