Tokaj je len jeden – jedinečná vinohradnícka oblasť sa rozvíja aj vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce úradu vlády

22.05.2015

V rámci tradičných osláv svätého Urbana sa v sobotu, 30.mája 2015 za účasti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike J.E. Alexandra Wittwera, riaditeľa Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR Ivana Ivančina, zástupcov Košického samosprávneho kraja a  Združenia Tokajská vínna cesta uskutoční v obci Malá Tŕňa o 17.tej hodine slávnostné otvorenie a rozsvietenie 12 m vysokej Vyhliadkovej veže – novej dominanty Vinohradníckej oblasti Tokaj, v unikátnom tvare dreveného suda.

Sobotňajší program bude  bohatý: už od 9.tej hodiny ráno sa začne v obciach Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa a Viničky degustácia vín v stredovekých pivniciach. V obci Malá Tŕňa sa medzipivničné uličky premenia na veľkú tvorivú dielňu, kde si návštevníci okrem prezentácie tradičných remesiel či výrobkov môžu sami vyskúšať svoje zručnosti. Pre deti sú od 9:00 hodiny na futbalovom ihrisku  pripravené špeciálne animácie a súťaže spojené so zastávkami po historických pamiatkach regiónu. A ako je už dobrým zvykom, nebudú chýbať ani vystúpenia folklórnych skupín a umelcov.

Hlavným produktom cestovného ruchu vo Vinohradníckej oblasti Tokaj je práve vínny turizmus. Za prispenia 1 244 481 eur  sa v rámci končiaceho projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“ Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Úradu vlády SR  vytvorí unikátna turistická oblasť s možnosťami prezentovať a oživovať tradičné vinohradnícke remeslo, jeho výrobné postupy, technológie a zachovávať unikátne vinohradnícke pivničky. Nielen víno je tým, čím sa oblasť môže pochváliť a preto turisti uvidia  aj tradičné pečenie chleba, prípravu  výrobkov z včelích produktov či viničného prútia.  V rámci projektu Tokaj je len jeden sa vytvára Rekreopark, ako aj jednotný navigačný informačný systém a virtuálny informačný systém.  Turistom v regióne budú k dispozícii dve informačné centrá a jedno z nich v Čerhove, ako prvá budova svojho druhu na území Košického regiónu, využíva na svoj chod obnoviteľné zdroje energie. Významnou dominantou Tokajskej vínnej cesty sa stane aj spomínaná 12 m vysoká Vyhliadková veža. Oblasť je vytipovaná na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO za Slovenskú republiku.
 
 
 
Úrad vlády SR – Švajčiarsky finančný mechanizmus
www.swiss-contribution.sk
 
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
vertretung@bts.rep.admin.ch
 
Združenie Tokajská vínna cesta
http://www.tvc.sk/
 
 
 
 
Tokaj je len jeden - celodenný program:
 
-          od 9:00 do 19:00 hod. v obciach Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa a Viničky podujatie „URBAN 2015 – Požehnanie mladého vína“ spojené s degustáciami vín v stredovekých pivniciach Vinohradníckej oblasti Tokaj
 
-          od 9:00 do 18:00 hod. v obci Malá Tŕňa medzi tokajskými pivnicami podujatie „Deň remesiel na Tokaji“ – tvorivé dielne, prezentácia tradičných remesiel a výrobkov, kde remeslo aj na Tokaji má zlaté dno
 
-          od 9:00 do 13:00 hod. v obci Malá Tŕňa – futbalové ihrisko podujatie „Deň   detí“ - animácie, súťaže so zastávkami po historických pamiatkach regiónu Tokaj
 
-          od 13:30 do 18:30 hod. v obci Malá Tŕňa medzi tokajskými pivnicami Kultúrny program – vystúpenie tradičných folklórnych skupín
 
-          od 17:00 do 21:00 hod v obci Malá Tŕňa medzi tokajskými pivnicami a vo vinohradoch nad obcou podujatie „TOKAJ POD HVIEZDAMI“ – slávnostné otvorenie Vyhliadkovej veže a jej rozsvietenie
 
-           Kultúrny program v obci Malá Tŕňa spojený s uvedením knihy „Tokaj na Tanieri“
-           Slávnostný sprievod k Vyhliadkovej veži
-           Privítanie hostí
-           Slávnostné príhovory zástupcov Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v SR,
             Úradu vlády SR, Košického samosprávneho kraja a Združenia Tokajská vínna 
             cesta
-           Slávnostné otvorenie Vyhliadkovej veže
-           Raut vo vinohradoch
-           Slávnostné rozsvietenie Vyhliadkovej veže
-           Večerné pozorovanie hviezdnej oblohy
 
 
17818