> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 04. 2012 do 23. 03. 2016

Tomáš Borec


minister spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR
Dátum narodenia 17. január 1967
Vzdelanie United Kingdom Central European Legal Scholarship London (1993)
  Duke University School of Law – Summer Institute Brussels, Belgium (1992)
  Právnická fakulta Univerzity Komenského, JUDr. (1990)
  Právnická fakulta Univerzity Komenského, Mgr. (1989)
Profesionálna prax:  
Koncipientská prax Advokátska kancelária JUDr. Jána Havláta v Bratislave (1990 –   1993)
Advokátska prax Advokátska kancelária Borec & Bohunský, Bratislava (od 2009)
  Vlastná advokátska kancelária v Bratislave (2000 – 2009)
  Spolupráca so Squire, Sanders (2000 – 2003)
  AK Havlát, Borec & partners, Bratislava (1993 – 1997)
Iná právna prax vedúci právneho oddelenia v Citibank (Slovakia) a.s. (1997 – 2000)
   
Práca v orgánoch Slovenskej advokátskej komory:  
2010 - apríl 2012 predseda Slovenskej advokátskej komory
2004 - 2010   člen disciplinárnej komisie SAK  
  prednášateľ na koncipientskych a advokátskych seminároch k otázkam o rozhodcovskom konaní
Jazykové znalosti:
angličtina