> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 04. 2012 do 23. 03. 2016

Tomáš Malatinský


minister hospodárstva SR od 4. apríla 2012 do 3. júla 2014
4. apríl 2012 - 2. júl 2014

Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum narodenia 14. marec  1959
Miesto narodenia Bratislava
Vzdelanie 2009 - 2011
  Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Fakulta ekonomiky a manažmentu, medzinárodné štúdium MBA
v odbore Agrárny obchod a podnikanie
  1978 – 1983
Slovenská vysoká škola technická v Bratislave,
Stavebná fakulta, odbor  geodézie a kartografie
  1974 - 1978
SPŠ stavebná, Bratislava
Profesionálna prax:  
2000 - 2012 SAG Elektrovod, a.s., predseda predstavenstva
1999 - 2000 VÚJE Trnava, a. s., riaditeľ divízie
1998 - 1999 ELCON,  o. z., Praha – vedúci organizačnej zložky
1986 - 1998 Elektrovod Bratislava – stavbyvedúci, ved. odd. ekon. divízie vedení,
vedúci útvarov zahraničného obchodu a vyššieho dodávateľa
1983 - 1986 Stavoprojekt Bratislava – zodpovedný projektant geodet
   
Aktivity v mimovládnych organizáciách:  
2003 - 2012 Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES) – prezident
2004 - 2012 Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) - prezident
   
Jazykové znalosti nemecky