Tradičná Vianočná kvapka krvi na úrade vlády

07.12.2017

Zamestnanci Úradu vlády SR, ich rodinní príslušníci, či kamaráti , ako aj kolegovia z Ministerstva financií SR  a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizácie darovali aj tento rok v predvianočnom čase svoju krv.  Mobilná odberová jednotka Národnej transfúznej služby SR odobrala počas tohoročného podujatia 38  jednotiek krvi.
 
Všetkým, ktorí sa zapojili, srdečne ďakujeme!
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
23024