Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Tradičná Vianočná kvapka krvi na úrade vlády

07.12.2017

Zamestnanci Úradu vlády SR, ich rodinní príslušníci, či kamaráti , ako aj kolegovia z Ministerstva financií SR  a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizácie darovali aj tento rok v predvianočnom čase svoju krv.  Mobilná odberová jednotka Národnej transfúznej služby SR odobrala počas tohoročného podujatia 38  jednotiek krvi.
 
Všetkým, ktorí sa zapojili, srdečne ďakujeme!
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
23024