Transformačné a inovačné konzorciá

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Výskum, vývoj a inovácie zverejňuje zámer výzvy na budovanie Transformačných a inovačných konzorcií. Naším cieľom je poskytnúť informácie pre potenciálnych záujemcov o podanie žiadosti v tejto výzve a tiež im umožniť v dostatočnom predstihu zostaviť konzorciá a pripravovať žiadosti. Druhým cieľom je umožnenie odkonzultovania zámeru výzvy s odbornou verejnosťou.

Transformačné a inovačné konzorciá
Často kladené otázky (FAQ) k zámeru výzvy

Úrad vlády SR neposkytuje konzultácie ku konkrétnym projektovým zámerom. Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti budú všetky otázky zverejnené formou Často kladených otázok (FAQs). 29424