Tréning o aktívnom občianstve v rámci projektu Central Europe

26.09.2018

Od konca septembra do decembra 2018    sú v rámci projektu  Social(i) Makers  naplánované bezplatné vzdelávacie tréningy pre verejnosť na rôzne témy v oblasti sociálnych inovácií ako Aktívne občianstvo, Sociálne podnikanie, Technológie, Meranie dopadu atd. v Bratislave a v Košiciach. Tréningy nadväzujú na bezplatný online kurz, ktorý bol vytvorený v rámci medzinárodného partnerstva na tému sociálnych inovácií.
 
Prvý z tréningov pod názvom Aktívne občianstvo sa uskutoční už dnes, stredu 26.septembra 2018  od 13.00 do 16.00 hodiny v Satori Stage na Mickiewiczovej ulici 9 v Bratislave. Tento tréning poskytne  záujemcom vedomosti (a zručnosti) o hlavných princípoch aktívneho občianstva, napríklad, ako sa každý môže stať aktívnym občanom, prečo je dobré byť aktívnym občanom a pod. Tréning tiež  ponúkne inšpirácie tzv. sociálnych inovácií zo Slovenska aj zahraničia a  ďalšie zaujímavé témy.
 
Workshop o aktívnom občianstve je prvým zo série siedmich pripravovaných tréningov o sociálnych inováciách v rámci Akadémie sociálnych inovácií. Akadémiu organizuje Nadácia Pontis v rámci medzinárodného projektu Social(i)Makers v spolupráci so 7 krajinami EÚ.  Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe, ktorého  Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Cieľom projektu je povzbudiť záujem o sociálne inovácie a sociálne podnikanie v strednej Európe a rozšíriť povedomie o nich.    
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
25281