Trestné činy súvisiace s korupciou

Trestný zákon vo svojich ustanoveniach upravuje aj trestné činy súvisiace s korupciou, t.j. protiprávnosť korupcie je obsiahnutá v ich skutkových podstatách.
Ide o:

  • zneužívanie právomoci verejného činiteľa (§326 Trestného zákona),
  • legalizácia príjmu z trestnej činnosti (§233-§234 Trestného zákona),
  • machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konaním (§241  Trestného zákona)
  • machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§266-§268 Trestného zákona).
8985