Tretia grantová výzva Dunajského fondu pre lepšie prostredie rieky

10.04.2018
Stredoeurópska nadácia vyhlasuje tretiu grantovú výzvu v rámci svojho nadačného programu Dunajský fond. Zámerom výzvy je podporiť projekty, ktoré smerujú ku skvalitňovaniu verejných priestranstiev a života okolo Dunaja a Malého Dunaja.

Grantová výzva je realizovaná vďaka finančnej podpore od spoločnosti SLOVNAFT, a.s.,  rodiny Kúšikovcov a NADÁCIE X-BIONIC® SPHERE.

V grantovej výzve bude k dispozícii na prerozdelenie minimálne 58 000 eur. O podporu vlastných verejnoprospešných projektov sa môžu uchádzať neziskové organizácie, pokiaľ sledujú aspoň jeden z cieľov grantovej výzvy:
  • bližší kontakt s riekou,
  • bohatší život na rieke, vrátane ochrany a zachovania prírodných hodnôt,
  • plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke,
  • spojenie prostredníctvom rieky so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými celkami.
Žiadosti je možné podávať do 23. apríla 2018. Podrobné podmienky a formulár sú  na webovej stránke Dunajského fondu www.dunajskyfond.sk. Podporené môžu byť samostatné projekty, ako aj ucelené dielčie aktivity v rámci rozsiahlejších a dlhodobých projektov.

Prijaté žiadosti bude hodnotiť odborná porota, ktorá pozostáva z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu. Medzi nimi sú osobnosti pôsobiace v oblastiach architektúry, urbanizmu, ochrany prírody a  športovo-rekreačných aktivít na rieke. Hodnotenie žiadostí bude prebiehať v dvoch postupových kolách, pričom v záverečnom kole postupujúci žiadatelia budú prezentovať svoje projekty osobne pred porotou. Konkrétnu výšku finančnej podpory víťazným projektom schváli správna rada Stredoeurópskej nadácie. Výsledky grantovej výzvy budú zverejnené najneskôr 15. augusta 2018 na webovej stránke Dunajského fondu.

V rámci doterajších dvoch grantových výziev bolo podporených už 13 verejnoprospešných projektov, pozdĺž celého slovenského toku Dunaja  ako aj  Malého Dunaja sumou vo výške takmer 75 tisíc eur.
Dunajský fond je nadačným programom Stredoeurópskej nadácie. Je platformou združujúcou ľudí, zdroje a nápady v prospech rozvíjania a ochrany verejných priestranstiev na rieke a skvalitňovania vzťahov a života na nej.   

 
Viac informácií:
Juraj Tedla
Stredoeurópska nadácia
cef@cef.sk
tel: 0918 707 397
www.dunajskyfond.sk


Tretia grantová výzva Dunajského fondu