TS - kolektivne vyjednavanie v statnej a verejnej sluzbe na rok 2016

22.07.2015

V utorok 21. júla 2015 sa v Zrkadlovej sále  Úradu vlády SR oficiálne začalo kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016.
 
Na prvom kole  kolektívneho vyjednávania sa zúčastnili zástupcovia (vyjednávači) Konfederácie odborových zväzov SR, Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, Všeobecného slovenského odborového zväzu a za štát vedúca služobného úradu Úradu vlády SR, štátni tajomníci rezortov práce, vnútra, zdravotníctva, školstva, financií,  predstavitelia ZMOS a  zástupcovia VÚC.
 
V porovnaní s návrhmi na kolektívne zmluvy na rok 2015 odbory na rok 2016 navrhujú zmeny v dvoch z deviatich bodov: chcú zvýšiť platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zamestnancov v štátnej službe o 7%. Navrhujú   aj navýšenie ďalšieho prídelu do sociálneho fondu.
 
Vyjednávači dospeli k dohode týkajúcej sa odstupného, v dĺžke služobného a pracovného času, dĺžke dovolenky či príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré ostávajú na úrovni roku 2015.  Návrh štátu v prípade platov je zohľadniť predpokladanú výšku inflácie v roku 2016, čo by predstavovalo  navýšenie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zamestnancov v štátnej službe o 1,3 %.
 
O výške  tarifných platov, odchodného  a ďalšieho prídelu do sociálneho fondu budú vyjednávači rokovať v druhom kole, ktoré sa opäť uskutoční na úrade vlády. Termín bude upresnený.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
18338