UPOZORNENIE: Predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí záujemcov o post predsedu ÚVO

15.08.2022

Na webovom sídle Úradu vlády SR je zverejnená výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Pôvodný termín na predloženie žiadosti o účasť na verejnom vypočutí bol do 16. augusta 2022. Vzhľadom na dovolenkové obdobie sa konečný termín posúva o jeden týždeň, žiadosti je teda možné predložiť až do 23. augusta 2022 do 15.00 h. Zámerom predĺženia lehoty je poskytnúť uchádzačom viac času na podanie žiadostí.
 
„Naším hlavným cieľom je zrealizovať proces voľby predsedu Úradu pre verejné obstarávanie transparentným spôsobom. Veríme, že predĺženie lehoty na predloženie žiadosti o účasť na verejnom vypočutí prispeje k prihláseniu čo najväčšieho počtu kvalitných záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie,“ uviedol vedúci Úradu vlády SR Július Jakab.
 
Funkčné obdobie súčasného predsedu Úradu pre verejné obstarávanie sa končí tento rok. Záujemca o post nového predsedu ÚVO musí absolvovať verejné vypočutie odbornou komisiou a splniť prísne kritériá na výber. Až následne môže byť odporučený na ďalšie schválenie vládou, resp. Národnou radou SR. Cieľom výberového procesu je získať kandidáta, ktorý má najlepšie predpoklady na riadenie úradu a zabezpečovanie jeho nezávislosti.
 
Podrobné informácie o výzve spolu s požiadavkami na kandidáta sú zverejnené na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie/.
 
Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
 
29423