Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Úprava existujúcich funkcionalít a architektúry ITMS v zmysle požiadaviek Európskej komisie pre Programové obdobie
Dátum zverejnenia: 24.06.2013