ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov
Telefón: 02/58 221 111 Fax: 02/58 221 166
E-mail: info@ujd.gov.sk
Internetová stránka: http://www.ujd.gov.sk/