Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU

Bajkalská 27, P.O.Box 24, 82007 Bratislava
Telefón: 02/58 221 152 Fax: 02/58 221 166
E-mail: info@ujd.gov.sk
Internetová stránka: http://www.ujd.gov.sk/