Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR

Hraničná 12
820 07 Bratislava
Telefón: 02/ 323 13 214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/