ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU

Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Telefón:
E-mail: vicepremier@vicepremier.gov.sk
Internetová stránka: https://www.vicepremier.gov.sk