Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU

Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Telefón:
E-mail: vicepremier@vicepremier.gov.sk
Internetová stránka: https://www.vicepremier.gov.sk