Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB

Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
Telefón: 02/57 881 111 Fax: 02/52 932 096
E-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk
Internetová stránka: http://www.teleoff.gov.sk/