Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Tomášikova 28C
821 01 Bratislava 3
Telefón: 02/ 5810 0411 Fax: 02/ 5810 0479
E-mail:
Internetová stránka: http://www.urso.gov.sk/