ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Telefón: 02 / 57 20 05 11 Fax: 02 / 57 20 05 55
E-mail: uszz@uszz.gov.sk
Internetová stránka: http://www.uszz.sk/