Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Telefón: 02 / 57 20 05 11 Fax: 02 / 57 20 05 55
E-mail: uszz@uszz.gov.sk
Internetová stránka: http://www.uszz.sk/