Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Telefón: 02 / 50264 111 Fax: 02 / 52 96 61 63
E-mail: info@uvo.gov.sk
Internetová stránka: http://www.uvo.gov.sk