Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR

Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4
Telefón: 048/ 4300111
E-mail: infocentrum@indprop.gov.sk
Internetová stránka: http://www.indprop.gov.sk/