Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny si uctí Medzinárodný deň Rómov

08.04.2014

Mária Jedličková poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa dnes 8. apríla 2014 o 19.hodine zúčastní slávnostného galavečera organizovaného pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Galavečer organizuje splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.
Pri tejto príležitosti sa Mária Jedličková zúčastní aj vernisáže výstavy Rómovia vo fotografii Jezefa Kolarčíka-Fintického, ktorá sa začne o 15.tej hodine v priestoroch Krajského múzea v Prešove. Výstavu pripravilo občianske združenie IN MINORITA v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove s finančnou podporou programu Kultúra národnostných menšín 2014.
 
Medzinárodný deň Rómov bol ustanovený  na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov zo 14-tich krajín, ktorý sa konal v dňoch 8.-12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci stretnutia požiadali svetovú verejnosť, aby akceptovala ich vlastné pomenovanie Róm/Rómovia, prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu – k Indii, a zároveň prijali rómsku vlajku a hymnu.

Medzinárodný deň Rómov je príležitosťou pripomenúť si, že Rómovia sú integrálnou súčasťou európskych krajín už po stáročia. V Slovenskej republike predstavuje rómska národnostná menšina druhú najpočetnejšiu autochtónnu menšinu. Najmä v dôsledku sociálneho vylúčenia je často táto menšina vnímaná negatívne. Aj preto  je jednou z najnaliehavejších úloh v rámci budovania multietnickej a tolerantnej spoločnosti  vytvoriť podmienky tak pre sociálnu inklúziu, ako aj pre zachovanie etnickej identity, rozvoj jazyka a kultúrnych hodnôt  Rómov a Rómiek žijúcich v Slovenskej republike. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa usiluje a  bude sa aj naďalej usilovať vytvárať také podmienky, aby sa tento cieľ stal realitou.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre  národnostné menšiny
14722