Úrad vlády a kancelária prezidentky plánujú zrekonštruovať Karáčoniho palác v Bratislave

24.11.2021

Vláda SR dnes na svojom rokovaní schválila návrh na obnovu národnej kultúrnej pamiatky - Karáčoniho paláca na Štefánikovej ulici v Bratislave.
 
V súčasnosti je palác využívaný ako administratívna budova a je v zlom technickom stave. Počas rekonštrukcie by mala prejsť zásadnou obnovou fasáda, okná a vnútorné priestory. Plánuje sa aj obnova vykurovacej sústavy a zateplenie budovy s cieľom znížiť energetické nároky paláca. Vďaka tomu sa predpokladá 30 % zníženie nákladov na energie. Projekt bude koncipovaný tak, aby spĺňal kritériá pre získanie prostriedkov z plánu obnovy.
 
Zámerom projektu obnovy Karáčoniho paláca je, aby opäť získal podobu pôvodnej historickej pamiatky, a to najmä zo strany Prezidentskej záhrady. Úrad vlády a kancelária prezidentky ako vlastníci paláca vytvoria spoločnú komisiu, ktorá bude viesť projekt obnovy Karáčoniho paláca.
 
Július Jakab – vedúci Úradu vlády SR: „V rámci obnovy sa plánujú priestory paláca upraviť tak, aby po ukončení stavebných prác mohlo v časti týchto priestorov vzniknúť aj predškolské zariadenie (materská škola), ktoré bude slúžiť deťom zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej správe. Verím, že takto pritiahneme mladých a šikovných ľudí do štátnej a verejnej správy.“
 
Predškolské zariadenie bude umiestnené na prvom a druhom nadzemnom podlaží a počíta s piatimi triedami pre maximálne 120 detí. Na treťom nadzemnom podlaží sa zachovajú kancelárske priestory, ktoré budú v prevažnej väčšine slúžiť kancelárii prezidentky. O škôlku už prejavili záujem ministerstvá financií, dopravy, zahraničných vecí, Národná banka Slovenska, kancelária prezidentky a mestská časť Bratislava – Staré Mesto.
 
„Za Úrad vlády SR sme už predbežne rokovali so stavebným úradom Bratislava - Staré Mesto, ktorý nám potvrdil možnosť realizácie obnovy fasád budovy a rekonštrukčných prác bez zásahu do nosných konštrukcií formou ohlášky,“ zdôraznil Július Jakab – vedúci Úradu vlády SR.
 
Celková plocha priestorov je 1 800 štvorcových metrov a odhad celkových nákladov na obnovu je 2 800 000 eur. V nákladoch sú započítané rekonštrukčné práce, ochrana proti zemnej vlhkosti, obnova suterénu, prízemia, terasy a schodov, ako aj obnova a úprava prvého a druhého nadzemného poschodia a náročná tepelná izolácia podkrovia.
 
Predkladaná suma nákladov je orientačná. Suma vychádza z jednotkových cien na meter štvorcový rekonštrukčných prác a z odborného odhadu konzultovaného s architektmi, ktorí majú skúsenosti s rekonštrukciami relevantných historických budov.Očakávaná dĺžka rekonštrukcie je 24 až 30 mesiacov.
 
Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
 
28986