Úrad vlády odštartoval pilotný projekt na podporu rozvoja kritického myslenia a digitálnej gramotnosti na stredných školách

12.04.2023

Bratislava, 12.04.2023 – Projekt s názvom „Mediálna gramotnosť a kritické myslenie v digitálnom priestore“ je pilotným projektom Odboru pre strategickú komunikáciu pre rozvoj kritického myslenia a budovanie digitálnej gramotnosti u študentov stredných škôl.

V spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou prinášame študentom vybraných škôl interaktívne workshopy, na ktorých sa študenti dozvedia viac o tom ako pracovať s množstvom informácií, ktorými sú v digitálnom priestore dennodenne zahlcovaní. Súčasťou workshopov je aj diskusia s odborníkmi štátnej správy, ktorí na príkladoch z praxe približujú študentom témy ako digitálne občianstvo, dezinformácie a hybridné hrozby.

Ako sa vyznať v informáciách a ako nepodľahnúť ich náporu študentom vysvetľujú odborní školitelia Slovenskej debatnej asociácie, ktorá podporuje kritické myslenie, otvorenú spoločnosť a občianstvo mladých ľudí už od roku 1999. Na praktických príkladoch študentom ukazujú, ako v médiách rozpoznať dôveryhodné informácie od tých zavádzajúcich.

V otvorených diskusiách so zamestnankyňami Úradu vlády z Odboru pre strategickú komunikáciu a  odborníkmi štátnej správy s dlhodobou praxou v tejto oblasti sa študentky a študenti môžu dozvedieť čo sú to hybridné hrozby, ako proti nim bojuje štát a ako sa proti nim aj sami dokážu brániť – napríklad rozvojom kritického myslenia.

„Veľmi nás teší záujem mladých ľudí o tému digitálnej gramotnosti, ktoré sú dnes nanajvýš aktuálne, a ktoré ako štát potrebujeme systematicky adresovať“, hovorí riaditeľka odboru pre strategickú komunikáciu na Úrade vlády, Miroslava Sawiris.

Cieľom tejto aktivity je tiež povzbudiť pedagogický personál v budovaní kompetencií študentov v oblasti digitálnej gramotnosti v triede a škole. Práve oni majú významné postavenie v rámci pomoci mladým ľuďom pri získavaní kompetencií, ktoré potrebujú na to, aby sa mohli celoživotne vzdelávať v čoraz digitalizovanejšom svete.

Workshopy a diskusie absolvujú v pilotnej fáze študenti piatich vybraných stredných škôl v rôznych regiónoch Slovenska počas nadchádzajúcich mesiacov. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.
 


29754