Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády organizuje konferenciu o strategickej komunikácii s názvom „STRATKOM SLOVENSKÝ PRÍBEH“

12.09.2023

Bratislava, 12.09.2023 – V júni 2023 na základe Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 – 2024 vláda Slovenskej republiky schválila Koncepciu strategickej komunikácie SR.

Odbor strategickej komunikácie na Úrade vlády SR pri tejto príležitosti organizuje konferenciu o strategickej komunikácii pre komunikátorov štátnej a verejnej správy.
Cieľom tohto podujatia je predstaviť príbeh strategickej komunikácie na Slovensku ako aj Koncepciu strategickej komunikácie SR a s tým spojený model koordinácie štátnych inštitúcií v oblasti kľúčových tém definovaných koncepciou.

Zároveň konferencia poskytne platformu na otvorený dialóg a výmenu odborných skúseností v oblasti nových komunikačných trendov či strategickej komunikácie a ďalších tém: Úrad vlády SR pri tejto príležitosti predstaví praktickú príručku pre komunikátorov štátnej a verejnej správy.

Organizácia konferencie a vydanie príručky je podporený z národného projektu Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa: Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej správy“.

Príručka - Sprievodca úspešnou komunikáciou pre štátnu správu
29957