Úrad vlády organizuje Národný informačný deň o nových možnostiach v Dunajskom nadnárodnom programe

16.02.2017

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod INTERREGu - Dunajského nadnárodného programu,  organizuje pre všetkých záujemcov  seminár  spojený s diskusiou s názvom Národný informačný deň.  Uskutočnísav pondelok 20.februára 2017od 10.00 hodiny v hoteliBôrik v Bratislave.

Národný informačný deň ponúkne kompletné informácie o Dunajskom nadnárodnom programe, jeho cieľoch, ale najmä o blížiacom sa vyhlásení v poradí 2.výzvy na čerpanie finančnej podpory pre nové projekty, ktorá za zdroje ERDFpredstavuje sumu cca 50,83 mil. eur.  Účasť prisľúbili aj realizátori projektov z 1.výzvy, ktorí môžu - najmä počas diskusie - poskytnúť ostatným účastníkom seminára  cenné skúsenosti.

Výzva sa bude týkať  troch prioritných oblastí programu, ktorými sú: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúrea Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región. Pôjde napríklad o podporu inovatívnych systémov na zvýšenie kompetentnosti zamestnancov v podnikaní, lepšie plnenie sociálnych potrieb a  služieb,  o efektívne prístupy k zachovaniu, obnove a manažmentu biokoridorov a mokradí nadnárodného významu.  Výzva sa bude týkať aj sféry integrovaných prístupov k rozvoju manažmentu povodia Dunaja na zlepšenie vodného hospodárstva a predchádzanie vzniku povodní či pripravenosti civilnej ochrany a verejných orgánov v krízových situáciách.  O financie sa budú môcť uchádzať aj projekty prinášajúce zlepšenia v energetickej bezpečnosti či efektívnosti, napríklad vyvíjaním skladovacích a distribučných riešení aj v súvislosti s využívaním energie z obnoviteľných zdrojov.

Informácie o Dunajskom nadnárodnom programe, výzvach, projektoch, ako aj o programe Národného informačného dňa spolu s relevantnými kontaktmi sú zverejnené na: www.danube.vlada.gov.sk.
 
Vstup médií na podujatie je voľný.

Kontakt:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
21865