Úrad vlády poukázal za prvý polrok 2014 na účty žiadateľov o dotácie na menšinovú kultúru už takmer 1 500 000 eur

04.07.2014

Od konca marca Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad splnomocnenca vlády SR vyplácajú finančné prostriedky žiadateľom o  dotácie v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014.  K dnešnému dňu je v Centrálnom registri zmlúv evidovaných  315  zmlúv na 559 projektov,čo tvorí takmer polovicu všetkých úspešných projektov národnostných menšín.   Ďalších 101 zmlúv na 271 projektov bolo doručených na  Úrad vlády Slovenskej republiky a  momentálne sú  v schvaľovacom procese. Na jednotlivé projektybolo vyplatených už  1 479 996 eur, čo je viac ako tretina z celkovej sumy3 829 250 eur dotačného programu.

Zároveň pripomíname, že Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako gestora zverejnil dňa 18. júna 2014 II. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014. Termín predkladania žiadostí je do 19. augusta 2014.
 
II. výzva bola vyhlásená pre tie národnostné menšiny, ktoré nevyčerpali svoj pridelený disponibilný objem finančných prostriedkov na rok 2014, t. j. pre národnostnú menšinu českú v objeme 64 780 eur, maďarskú v objeme 108 573 eur (z toho 100 000 eur pre podprogram 1.1 a 8 573 eur pre podprogramy 1.2 – 2.3), moravskú v objeme 7 758 eur, rómsku v objeme 53 309 eur a pre multikultúrne a interetnické aktivity v objeme 6 000 eur.
 
Viac informácií na: www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

15407